Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Power Editor, (po)mocná ruka reklamy

Naučili jste se, jak vytvořit vymazlený příspěvek. Vložit post a dáte propagovat. Bez většího zásahu, bez konkrétního cílení, se základním nastavením. Máte pocit, že to nestačí a poohlížíte se po něčem lepším? Power editor je pro ty, kteří pracují s větším množstvím reklam a chtějí využívat pokročilejší metody a cílení.

V Power Editoru můžete jednoduše:

  • reklamy duplikovat či hromadně upravovat,
  • vytvářet skryté příspěvky (o těch si povíme dále v článku),
  • volit kdy a kde se reklama zobrazí, zvolit zobrazení třeba jen na mobilu (často nejvyužívanější medium),
  • a mnohé další.

Power Editor je pro uživatele zdarma. Pro zachycení nejčerstvějších novinek a upgradů je lepší instalace v angličtině. Jedinou nevýhodou pro někoho může být, že Power Editor funguje pouze v prohlížeči Google Chrome.


Zasáhněte publikum skrytým příspěvkem

Neveřejný (skrytý) příspěvek pro reklamu se využívá ve chvíli, kdy chcete zacílit na zákazníka, ale není pro vás žádoucí, aby byl příspěvek zobrazen na hlavní stránce FB firmy. Důvodů může být mnoho. Od nežádoucího spamování těch, kteří vaše stránky sledují, přes cílení reklam na konkrétní skupiny uživatelů, až po testování „funkčnosti“ reklam pro výběr té nejúčinnější.

Oproti klasickému příspěvku, který tvoříte přes správce reklam, můžete u neveřejného příspěvku přidat tzv. Výzvu k akci. Tlačítko, kterým řekněte zákazníkovi, co má dělat: „Kontaktujte nás“, „Další informace“, „Objednat“ a další.

 

Vytvoření neveřejného příspěvku krok za krokem

1. Jděte do správce reklam.

 

2. Ve správci reklam vyberte „Všechny nástroje“.

 

3. Pro vytvoření neveřejného příspěvku zvolte „Příspěvek stránky“.

 

 

4. Vytvořte nový příspěvek.

 

 

 

Vyplňte dle nápovědy. Nezapomeňte zvolit akční tlačítko a nahrát obrázek ve správném formátu 1,91:1. Více o formátech obrázků na FB najdete zde.

 

 

Šup s tím na „Face“ aneb vytvoření reklamy v Power Editoru

1. Otevřete správce reklam, vyberte Power Editor a vytvořte kampaň.

2. Zvolte typ příspěvku podle svých potřeb.

 

 

 

3. Nastavte rozpočet a plán, okruhy uživatelů, umístění, doručování,… program vás vede.

Poslední záložkou je samotná reklama. Vyberte existující příspěvek, který má být podpořen reklamou (nezveřejněný nebo zveřejněný na stránce).

4. Hotový příspěvek uložte ke konceptům a následně schvalte.

 

 

Schválení = vlevo nahoře najdete ikonu „Zkontrolovat změny“.

Vyberte ze seznamu reklamu, kterou chcete zveřejnit, dejte „Pokračovat“.

 

Před samotným zveřejněním projde příspěvek „schvalovacím řízením Facebooku“. FB proklepne, zda splňuje Zásady pro reklamu, např. text neobsahuje vulgarismy, na obrázku nejsou nahotinky, zbraně atp. Podívejte se na Zásady Facebooku pro reklamu předem. Ušetříte si práci na svých kampaních.

 

A už to jede do éteru

Příspěvek po schválení FB najdete ve správci reklam. Zde také můžete měřit jeho úspěšnost.

 

A jestli ještě váháte, kolik do toho „vrazit“ nebo „co vůbec napsat“, projděte si naše návody.

 

Další články o Facebooku:

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: