Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Pro koho? Tvorba cílového publika na FB

Facebook umožňuje vcelku dobré zacílení. Neváhejte a využijte toho.  Vezměte si k ruce e-mailovou či telefonní databázi a nezapomeňte na návštěvníky webu. Při tvorbě vycházejte z definice cílového zákazníka.  Pomozte si segmentací nebo si položte alespoň ty nejnutnější otázky.

         1. Klikněte na Správce reklam, který je v levém panelu.

         2. Vstupte do položky
Okruhy uživatelů

Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová 
 
Obr. 1 Okruhy uživatelů


        3.  V pravém horním roku klikněte na tlačítko Vytvořit okruhy uživatelů


Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Obr. 2 Tvorba okruhu uživatelů


Můžete volit mezi třemi možnostmi zacílení: 

Vlastní okruh uživatelů.  Využijte vlastní databáze e-mailových či telefonních kontaktů. Nebo návštěvníky vašeho webu. Facebook porovná vaše kontakty s FB účty a pokud nalezne shodu uloží jej do vlastního kruhu uživatelů.

Podobný okruh uživatelů. Rozšiřuje vlastní okruh uživatelů a to tím, že nalezne a přiřadí vám 1% lidí z FB, kteří jsou podobní vašemu vlastnímu publiku.

Uložená cílová skupina. Pokud jste si v úvodu definovali jednoznačně cílového zákazníka, můžete tvořit vlastní cílovou skupinu, kterou oslovíte. Můžete cílit dle věku, pohlaví, místa. Podle zájmů uživatele, chování či propojení s určenými stránkami.         4.  Vytvořte si vlastní okruh uživatelů z databáze e-mailových či telefonních čísel. Klikněte na položku  Seznam účastníků. Nahrajte celý soubor kontaktů nebo vložte e-maily či telefonní čísla ručně.  Vlastní  publikum si pojmenujte, ať s ním můžete pracovat.

To stejné proveďte  s návštěvníky vašeho webu. Máte možnost vybrat všechny, kdo navštíví váš web nebo zvolit návštěvníky konkrétních stránek.  Podmínkou je vložení pixelového kódu do vašich webových stránek. Neděste se. FB vás navede. Buď to zvládnete sami nebo to za vás udělá váš správce stránek. Viz. obrázek níže.


Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Obr. 3 Tvorba okruhu (e-mail, tel.)
Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Obr. 4 Pixelový kód
       
          5. Vlastní publika jste hravě zvládli. Pojďte popostrčit FB k tvorbě publika podobného vašemu  vlastnímu.  A to k okruhu e-mailového publika, návštěvníků webu nebo FB stránky.

Klikněte v pravém roku na tlačítko Vytvořit okruh uživatelů a zvolte položku Podobný okruh uživatelů.

Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Obr. 5 Podobný okruh uživatelů
        

          6. Teď se pusťte do tvorby vlastní cílové skupiny.  Klikněte v pravém roku na tlačítko Vytvořit okruh uživatelů, zvolte položku Uložená cílová skupina a směle do toho. Obrázek vám napoví.

Facebook, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Obr. 6 Vlastní cílová skupina

A máte hotovo!

Mrkněte se na možnosti reklamy a nezapomeňte to všechno změřit. Pokud stále tápete při tvorbě cílů a tvorbě příspěvků vraťte se sem. 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 21. 5. 2015

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: