Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Onpage faktory, epizoda 6, 7, 8 a 9 - Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy

Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.

 

Odkazování z jedné stránky na druhou pomáhá návštěvníkům při orientaci na webu. Měly by jej vést jak na místo určení, tak jako pověstná Ariadnina nit i hezky zpět z labyrintu domů. Odkazy, kterými je zlatě protkán váš web, označujeme jako interní a mají nižší váhu pro vyhledávač než ty, kterými odkazujete na jiné stránky (externí odkazy). S počtem interních odkazů si zbytečně nelámejte hlavu. Vytvořte jich tolik, kolik je logické pro navigaci čtenáře tam i zpět, nechcete jej přece zamotat a v labyrintu ztratit. S externími odkazy to nepřehánějte, nechcete vypadat jako linkbuildingová farma (stránky, které byly založeny pouze k účelu tvorby zpětných odkazů). Použijte jich prostě tolik, kolik je přirozené. Pokud chcete mít přehled o SEO parametrech na svých i jiných stránkách, nainstalujte si do prohlížeče lištu se SEO parametry.

https://www.seoquake.com/index.html

SEO toolbar, Malá marketingova, Jana Eckhardtová

 

Dejte si pozor na tzv. mrtvé odkazy odkazující na neexistující stránky. Životnost stránek můžete zkontrolovat prostřednictvím

http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php http://validator.w3.org/checklink

 SEO nefungující odkazy, Malá marketingová, Jana Eckhardtova

 

http://validator.w3.org/checklink

 

Nefungující odkazy, Malá marketingová, Jana Eckhardtová

 

A pokud používáte www.collabim.cz, ten vám vložené zpětné odkazy hlídá a na případnou nefunkčnost upozorní e-mailem.

 

URL adresy - sláva stručnosti

 Dříve vyhledávač kladl váhu na url, ve kterém bylo klíčové slovo, a to zejména v doméně druhého řádu (www.oblekyjaros/obleky-do-tanecnich). Nyní už to tak není, i když určitou pozornost url vyhledávač věnuje pořád. Podstatný význam má zejména pro návštěvníka, jemuž pomáhá při orientaci, takže se snažte o co n-e-j-p-ř-e-h-l-e-d-n-ě-j-š-í, výstižné a krátké url adresy. Jak má vypadat správná adresa stránek a podstránek, kterou vyhledávače kvitují s nadšením?

 

Alternativní popisky obrázků

 

 

Vyhledávače totiž trpí obrázkovou slepotou, nevidí ho, ale umí ho přečíst ze zdrojového kódu. Když mu popíšete, co na obrázku je, bude s touto informací pracovat.

 

Svatý nadpis H1 a ty další

Zásadně používejte nadpisy, ale i jiné formátování (tučný řez, odrážky…) Usnadňuje to orientaci uživateli i vyhledávači. Zvláštní pozornost věnujte hlavnímu nadpisu označovanému jako H1. Ten by měl obsahovat klíčové slovo v přirozeném toku řeči s důrazem na vyvolání zájmu čtenáře. Ostatní úrovni nadpisů přisuzuje vyhledávač nižší váhu, na druhou stranu jsou důležitější než samotný text. Klíčová slova využívejte tam, kde je to přirozené, nic násilně neroubujte.

 

Dnešní suma sumárum 

Překvapilo vás, že požadavky robotího vyhledávače i lidského návštěvníka se většinou v podstatě shodují? Ano, budete-li používat přirozenou měrou odkazy jak na svém vlastním webu, tak odkazující na ostatní, budete-li se soustředit na smysluplné, přehledné url a zahrnete do svého copywriterského umění i alternativní popisy obrázků a tvorbu štavnatých nadpisů v souladu s klíčovými slovy... tak se prostě nevyhnete lepším a lepším výsledkům ve vyhledávačích! Gratulujeme.

 

Články o SEO

Analýza konkurence SEO

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy

Najděte ta správná slova, zejména ta klíčová

Titulek a description

Ach ty SEO obsahy

SEO ano či ne

Sim sala bim, analýza klíčových slov v Collabim

Struktura, věk a rychlost načítání stránek

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: