Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
KONTAKTY
Korespondeční adresa
malá MARKETINGOVÁ
Ing. Jana Eckhardtová
Souběžná 27
636 Brno

Fakturační údaje
Ing. Jana Eckhardtová
IČ: 01092715
Jsem plátce DPH
Souběžná 27
636 Brno
Č. účtu: 2501206292/2010
Fio banka, a.s.

SVĚŘTE SE MI, KDE VÁS TLAČÍ BOTA
Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

 

Volejte

Pište

Sledujte

Spojte se

 Tým marketingové agentury

 

Ing. Jana Eckhardtová 

Marketingová manažerka, autorka návodů a školitelka, zakladatelka marketingové agentury.

+420 724 797 697

jana@malamarketingova.cz

Martina Grůzová, MSc.

Marketingová specialistka a pravá ruka internetového marketingu a copywritingu.

+ 420 775 345 797

martina@malamarketingova.cz

 

Spolupracující specialisté a marketéři

Bc. Barbora Dlouhá

Specialistka SEO, PPC. Milovnice koní

Ing. Marek Musiol

Počítače, spojení se světem. Grafika a práce všeho druhu

Petra Sadilová

Nejšikovnější grafička na světě a lektorka Nordic Walking

 

Ing. Čenda Ondráček

Podivuhodně hudebně nadaný programátor

Agentura Via aurea a Creos

Tvorba webů a jiných online srandiček

Ing. Pavel Klein

Video a fotografie. Školení

 

 

PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: