Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Marketingový mix - distribuce
16. 5. 2014, Marketingový plán
Úvod do marketingového mixu, produkt a cenová politika je námětem předchozího návodu.
Marketingový mix - produkt a cena
15. 5. 2014, Marketingový plán
Nyní už víte, jak si stojíte na trhu, kde máte slabiny a v čem jste opravdu dobří. Víte na co si dát pozor a čeho můžete šikovně využít. Máte stanoveny dlouhodobé i krátkodobé marketingové cíle.
Segmentace, targeting, positioning
28. 4. 2014, Marketingový plán
Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by mělo být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti.
Marketingové cíle
21. 4. 2014, Marketingový plán
Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání.
SWOT analýza
3. 4. 2014, Marketingový plán
Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část.
Vnitřní prostředí
14. 2. 2014, Marketingový plán
Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit na to v čem jste dobří vy a to rozvíjet.
Mikroprostředí
27. 1. 2014, Marketingový plán
Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy.
Makroprostředí
22. 12. 2013, Marketingový plán
Zmapujeme současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy.
Účel marketingového plánu
6. 12. 2013, Marketingový plán
Účel sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, v marketingovém plánu obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii a odpovědi na otázku proč...
Struktura marketingového plánu
20. 11. 2013, Marketingový plán
Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy,...
Jak se připravit
13. 11. 2013, Marketing
Už máte alespoň nějakou představu tom, co se pod marketingem skrývá a dokonce jste zjistili, že mnoho aktivit marketingové komunikace již provádíte.
Co je to marketing
11. 11. 2013, Marketing
Marketing = reklama. Myslím, že s tímto tvrzení laické veřejnosti bojoval alespoň jednou snad každý marketér. Reklama je bezesporu součástí marketingu,...
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: