Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

10 ostrých hran marketéra a podnikatele
7. 4. 2015, No name
Dnes vás mimořádně neobdaruji návodem ani šablonou na „něco“. Dnes mám potřebu sdělit své zkušenosti, radosti i zlosti ze spolupráce na marketingu malých a středních firem.
Nástroje marketingové komunikace
27. 3. 2015, Marketingový plán
7 nejčastějších nástrojů marketingové komunikace. Reklama. Public relations. Podpora prodeje. Přímý marketing. Osobní prodej.
Linkedin. Osobní profil.
15. 1. 2015, Osobní prodej
Rádi byste si vybudovali osobitý brand? Promyšlený podnikatelský záměr, smysluplná komunikace, pracovitost a trpělivost je skvělým základem.
Linkedin. Stránka společnosti.
12. 12. 2014, Osobní prodej
Cílíte na konečné spotřebitele nebo jsou vašimi zákazníky převážně obchodní subjekty? Poté zvažte vstup na sociální síť Linkedin.
Možnosti osobního prodeje
18. 11. 2014, Osobní prodej
Obchodník a marketér. Nerozlučná dvojice? Málokdy. Častěji se buď rvou jako psi nebo útrpně snášejí jeden druhého.
Monitoring marketingu
22. 9. 2014, Marketingový plán
Nebo lépe. Dej svému snažení směr, nastav cíle. Zhodnoť zdroje. Vyhodnoť reálné možnosti. A pak do toho řízni.
Rozpočet
27. 8. 2014, Marketingový plán
Začnu otázkou. Vlastně dvěma. Kolik času za měsíc jste ochotni věnovat marketingové komunikaci, vy osobně?
Akční plán
25. 7. 2014, Marketingový plán
Musím vám zatleskat, protože jste zpracovali téměř vše, co má správný marketingový plán vaší firmy obsahovat.
Nástroje marketingové komunikace, komunikační mix
25. 6. 2014, Marketingový plán
Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4. „Pé“ marketingového mixu.
Marketingová strategie
20. 5. 2014, Marketingový plán
Nyní už víte, jak si stojíte na trhu, kde máte slabiny a v čem jste opravdu dobří. Víte na co si dát pozor a čeho můžete šikovně využít.Návrh marketingové strategie.
Marketingový mix - distribuce
16. 5. 2014, Marketingový plán
Úvod do marketingového mixu, produkt a cenová politika je námětem předchozího návodu.
Marketingový mix - produkt a cena
15. 5. 2014, Marketingový plán
Nyní už víte, jak si stojíte na trhu, kde máte slabiny a v čem jste opravdu dobří. Víte na co si dát pozor a čeho můžete šikovně využít. Máte stanoveny dlouhodobé i krátkodobé marketingové cíle.
Segmentace, targeting, positioning
28. 4. 2014, Marketingový plán
Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by mělo být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti.
Marketingové cíle
21. 4. 2014, Marketingový plán
Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání.
SWOT analýza
3. 4. 2014, Marketingový plán
Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část.
Vnitřní prostředí
14. 2. 2014, Marketingový plán
Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit na to v čem jste dobří vy a to rozvíjet.
Mikroprostředí
27. 1. 2014, Marketingový plán
Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy.
Makroprostředí
22. 12. 2013, Marketingový plán
Zmapujeme současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy.
Účel marketingového plánu
6. 12. 2013, Marketingový plán
Účel sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, v marketingovém plánu obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii a odpovědi na otázku proč...
Struktura marketingového plánu
20. 11. 2013, Marketingový plán
Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy,...
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: