Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Překážková dráha aneb kudy vede cesta 

Musím vám zatleskat, protože  jste zpracovali téměř vše, co má správný marketingový plán vaší firmy obsahovat. Všechny ty otravné výzkumy a průzkumy, SWOT analýza, definice cílů i marketingové strategie jsou za vámi! Vypadá to dobře, že ano? Udělali jste velký kus práce.

Teď jen vše postupně a systematicky přivést k životu! Ano, hádáte správně, čeká vás ještě jedna část marketingového plánu. Na přemýšlení méně náročná, leč pro realizaci marketingu neméně důležitá část. Akční plán. 

Podobá se běhu přes překážky (proto ten úvodní obrázek). Určíte kolik překážek = úkolů je nutno udělat, abyste se dostali k vámi stanovenému cíli.

Kdo doběhne dříve (nemusí nutně vyhrát, ale může)

V akčním plánu volíte, dle vašich finančních i  časových možností, marketingové činnosti, kterým se každý měsíc chcete nebo můžete věnovat. Tudíž, kdy je předpoklad, že se dostanete k vytouženému cíli.

Řečeno příkladem:

Franta Květinka, Pepík Truhlík, Mařenka Rozmarýnková, všichni majitelé květinářství, se rozhodli, že chtějí během příštího roku, zvýšit obrat o 10%, což v řeči prodejů znamená:
 • Získat 100 stálých zákazníků, kteří budou pravidelně nakupovat na prodejně
 • Získat  20 velkoodběratelů z řad hotelů, restaurací…
 • Atp.

 Franta je ochoten najmout si na marketing specialistu na 20 hodin měsíčně a sám se mu nechce vůbec věnovat, jenom formou konzultací.
Pepík nemá dobrý time management, většinu času propovídá se zákazníky  a marketingu se věnuje náhodně, ale většinou tak 1 – 2 hodiny týdně.
Mařenka se do marketingu zamilovala a komunikace se jí líbí a tak se do něj vrhla sama. Věnuje mu každý týden jeden půlden, mnohdy i více. Externí pomoc využívá ve formě konzultací svého postupu.

Kdo tedy doběhne do cíle nejdříve?

Franta to pojal profesionálně a určitě pomýšlí na vítězství. Najal si přece profesionálního trenéra! Sám Franta a jeho tým však trénuje párkrát za měsíc. Trenér dře sám a špatně se mu křešou výsledky z těch, kteří se nehodlají účastnit.
Pepík vypadá jako outsider. Marketingu se věnuje okrajově, i když se moc snaží. Zato si rád povídá se zákazníky, přímo je miluje i svou práci. Je docela možné, že to bude on, kdo vsadil ve svém oboru na správnou kartu a vyhraje a stane se specialistou na WOM (šíření ústního doporučení).
Mařenka je vyzbrojena nadšením a energií. Natrénováno nemá, ale vůle jí nechybí. Pomýšlí na zlato. Zvolila však Maruška správnou strategii či taktiku, když nikdy netrénovala?

Vidíte sami, není možné určit, jaká cesta je ta nejlepší. Kdy, kam, kdo dojde a jakým způsobem. Ne vždy, když dva dělají totéž, výsledkem je totéž. Přemýšlejte o tom jak jste na tom vy – jste více Frantou, Pepou či Maruškou nebo někým jiným?

Proto!

Při volbě marketingových cílů a  posléze při sestavování akčních plánů mějte vždy na paměti SVOJE možnosti (zejména časové i finanční) a dle nich očekávejte REÁLNÉ naplnění cílů. Vždycky je to jenom na vás.

 

Svěřte se „papíru“

Přiznávám. Je to piplačka. Ale po sakrování, co jsem si to zase vymyslela, si vždycky oddechnu. Vypustím všechny úkoly z hlavy. Malé i zásadní. Hodím je na papír. Každý měsíc pak stačí jednoduchý filtr, abych věděla co mě čeká a nemine. Kde mám skluz a co potřebuji změnit. Dejte si tu námahu. Oceníte ji.

Vytyčte dráhu

Dráha = akční plán obsahuje následující:

Zvolený nástroj marketingové komunikace:  uvádějte zvolený marketingový nástroj. Zda se jedná o aktivitu public relations, osobní prodej, podpora prodeje, reklama, přímý marketing, obsahový marketing..

Specifikace: vymezte bližší využití nástroje. Nikoli jeho obsah (to bude úkolem daného měsíce).
Např. PR – vytvořit databázi lifestylových novinářů, vytvořit mustr na tiskové zprávy…nebo Podpora prodeje – základní struktura věrnostního programu,  pravidla, návrh základního obsahu atp.

Cílová skupina: uveďte, která cílová skupina (z těch, kterých jste si určili) je příjemcem sdělení komunikovaného daným nástrojem komunikačního mixu
Např. E-mailing – skupina mladých lifestylových žen ve věku od do. Sociální sítě – lifestylové maminky a jejich děti…atp.

Marketingový cíl: vytyčte rámcově taktické cíle.
Např. FB – do 1.4.2014 1000 liků. Z toho 2% zákazníků nebo Osobní prodej – oslovit 12 firem/ týden, 6 schůzek nebo E-mailing – z nového webového formuláře obdržet 100 kontaktů do…Věrnostní program – po spuštění zvýšit obrat daného produktu na x Kč...

Termíny: období, kdy budete úkol řešit, v jakém měsíci. (pokud je někde stanoven jasně daný termín, např. uvedení nového výrobku na trhu, veletrh, přednáška… můžete využít i přesná data od do, jinak si vystačíte s rámcovým plánováním jednotlivých měsíců)

Zodpovědná osoba: kdo bude za nesplnění úkolu vytahán za uši.

Počet hodin práce marketéra (tj. vás, vašeho kolegy, externího pracovníka…): kolik času jste vy sami ochotni investovat do komunikačních, kolik předáte kolegovi a kolik externistovi? Popřemýšlejte, zda je pro vás možné vše obstarat sám nebo svůj čas věnujete vlastní práci a marketing předáte dál.

Cena za práci marketéra: jaká je hodinová sazba kolegy či externisty? Jaká je cena vaší práce? Vynásobte počtem hodin investovaných do marketingu.

Dodatečné náklady: chápejte jako externí subdodávky, které nejste schopni zvládnout vlastními silami.
Např. grafické práce, tisk, roznos, tvorba e-shopu, správa kampaní,  osobní prezentace, vedení ochutnávek, programátor, reklama..

Dodatečné náklady v Kč: dodatečné práce vyčíslete v korunách.

Celkový rozpočet: sečtěte náklady za marketingové práce a dodatečné náklady.

Kontrola splnění:  ano/ne, ok, +/-, P/X

Hodnocení: prostor pro hodnocení a následné (NEVYHNUTELNÉ) provádění úprav, pro dosažení nejlepšího využití daného nástroje či opuštění jednoho nástroje ve prospěch jiného. Stanovte si hodnocení:
Uděláno/neuděláno (např. grafický design, tvorba obsahu…)
Splněno/nesplněno (např. dosažení cíle v počtech, korun, návštěv, přečtení, objednávek, kliknutí, návštěvnosti, oslovení, věrnostních kartiček….)
 

Postavte si překážky

 • Taktické úkoly. Aktivity, které vás u  zvolených nástrojů komunikačního mixu čekají vepište do připravené šablony. Na každý měsíc daného období, na které marketingový plán tvoříte.

 • Tvořivá činnost. Nelekněte se, první polovina období bude dlážděna tvorbou, novinkami, experimenty.
  • Systematika a trpělivost. Druhá polovina vyžaduje vaši systematičnost a trpělivost. 
 • Filtrování. Nastavte filtry, pro co jen můžete. Časová období. Cílové skupiny. Nástroje… Zcela určitě je využijete. 
 • Změna je motor úspěchu.  V průběhu realizace jednotlivých forem zvolených nástrojů narazíte na mnohá úskalí či výzvy. Nebojte se akční plán dle potřeby měnit, upravovat. Od toho jej sestavujete.
 
 
 
 
 

Vyrazte. Přelezte, podlezte, přeskočte. Dle vašich možností

Zvládli jste vše, jak nejlépe jste dovedli. Neotálejte a pusťte se do díla.

 

 Shrnutí

Akční plán
 • taktické plánování dílčích marketingových aktivit
 • max. na období jednoho roku

Připravte si šablonu
 • Co se bude dít
 • Kolik se toho má splnit
 • Kdy se to bude dít
 • Kdo to bude dělat
 • Kdy to mám být hotovo
 • Kolik to bude stát
 • Jak se to bude hodnotit

S chutí a trpělivostí do toho
 

 

Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 25. 7. 2014

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: