Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Klíčová pravidla pro stanovení marketingových cílů

Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání. Teď je na čase určit, co vlastně chcete. Kam směřujete a kam se chcete dostat. Určit  marketingový cíl a dílčí kroky, které by vás k požadovanému výsledku měli postupně přibližovat. Je dobré znát základní pravidla, které dají vašemu cíli smysl a objektivitu a nezapomenout, že každá mince má dvě strany. Pusťte se do toho. 

Klíčová pravidla pro stanovení cílů

Všeobecně, u stanovení jakéhokoliv cíle, je dobré mít na paměti několik pravidel, které vám umožní vytvořit cíl, co nejvíce uchopitelným. Cíl, kterého je možné dosáhnout. Vágně definované cíle se většinou rozpliznout, jak v čase,  tak i v různorodosti pochopení jejich významu. Proto, pokud si budete z celého článku pamatovat klíčové slovo SMART(ER), budu spokojená. Jedná se totiž o šikovnou mnemotechnickou pomůcku při stanovování cílů. 
 
 
S
M
A
R
T
E
R


Specifik
Measurable
Attainable
Relevant
Time-bound
Evaluate
Reevaluate
Konrétní
Měřitelný
Dosažitelný
Realistický, odpovídající
Časové ohraničený
Hodnocený
Průběžně hodnocený


Správně definovaný cíl by měl být:

Konkrétní. Specifikujte, co nejkonkrétněji, jaký je váš cíl. Co a proč se má udělat?

Měřitelný. Pokud to lze, uvádějte vždy konkrétní čísla, počty. Jestliže používáte k vyjádření cíle obrat,  nezapomeňte rovněž na zisk. U odzkoušeného a „odladěného“ produktu bude zisk pravděpodobně vyšší než-li při uvedení nového produktu na trh. Zde je nutné počítat s dodatečnými náklady jako jsou např. zvýhodněná cena, opravy a „vyladění“ produktu, dodatečné služby atp. Určitě je dobré počítat i s nějakou rezervou pro nečekané situace.

Dosažitelný.  Zamyslete se nad tím, zda jste schopni cíle dosáhnout, úkol vyřešit. Máte dostatek času? Máte dostatek vědomostí či informací? Máte dostatečné personální a finanční kapacity? .

Delegovatelný. Určete, zda je možné cíl delegovat na další osoby. Ujistěte se,  že zainteresovaní kolegové pochopili vše tak, jak jste zamýšleli.

Realistický. Zamyslete se nad tím, zda je možné cíl za daných podmínek zvládnout. Nečekáte příliš mnoho nebo se naopak podceňujete? Domnívám se, že je lepší začít malými, ale reálnými kroky, než-li si stanovovat megalomanské cíle. Nezvládnete-li je, ať už z jakýchkoliv důvodů, vezme vám to chuť se pouštět do dalších akcí. Což by byla škoda.

Časově vymezený. Stanovte si časové rozpětí, ve kterém by měl být daný cíl dosažen, včetně nějaké rezervy pro případné  „zádrhely“. Definujte, do kdy má být cíle dosaženo. Kolik na něj potřebujete času. Kdy je budete plnit a zda je reálný a nečekáte mnoho příliš brzy. 

Motivující. Zkuste sebe i své kolegy stanovenými cíli motivovat. A to nejen dosažením několikanásobného obratu. Co vás při plnění cíle čeká a nemine, co nového se naučíte, koho při tom potkáte, kolik zábavy si užijete? Někdy je správně formulová cesta lepší motivací, než-li výsledek.

Sladěný.  Nezapomeňte, že marketingové cíle by měly korespondovat s vaší celkovou podnikatelskou vizí.

Hodnotitelný. Určete,  kdy  budete cíle vyhodnocovat a upravovat. Definujte , jak se o výsledcích dozví i vaši kolegové (jakou formou, kdy a kde) a jak se mohou k výsledkům vyjádřit. Neopomíjejte zpětnou vazbu vašich kolegů.
 
 

Příklady stanovení hlavních cílů

Firma SMETÁČEK je začínající firma, která plánuje pečovat o čistotu prostor kanceláří. V průběhu 12 měsíců chce navázat spolupráci s 50 firemními klienty z Jihomoravského kraje o velikosti 25 – 50 zaměstnanců.

Firma ZELENÁ  má 15letou tradici a pohybuje se v oblasti výroby lihovin. V průběhu 6 měsíců chce prodat 30 000 ks lahví nové brusinkové vodky na území ČR.


Cíle jsou zcela konkrétní, dají se změřit, vyhodnotit. Jsou časově ohraničené a delegovatelné na další osoby. Jednoznačně sladěné z podnikovou vizí. Poté je možné se zaměřit na to, zda je jejich dosažení reálné a co použít jako motivační prvek. 

X

X
Firma SMETÁČEK je novou firmou a chce v tomto roce vstoupit na trh a budovat novou firemní klientelu.

 
 
 
 Firma ZELENÁ plánuje zdvojnásobit obrat prodejů svého nového nápoje.


 
 
 
Cíle jsou stanoveny vágně, rozhodně se nedají změřit, tudíž ani vyhodnotit. A jelikož neexistuje ani žádné časové vymezení cíle, je velmi obtížné tento úkol delegovat na někoho jiného. Blíže nespecifikované cíle vedou k nedorozumění, které je silně demotivační.
 
 

Sundejte si růžové brýle

Je mi jasné, že papír snese všechno a mnoho z nás, v zápalu plánování, počítá s  optimistickou variantou. Zkuste proto myslet i na ty ostatní scénáře. Ať už se vám vydaří jakákoli z variant, věřte, že vždy jste dosáhli lepšího výsledku,  než kdyby jste svoje cíle nerealizovali vůbec! 

Optimistická varianta cíle
Pro případ, že vše půjde jako po másle  a nikde se nic nezadrhne. 

Realistická varianta cíle 
Zkuste promyslet situace, které při zdolávání cíle, mohou v reálu nastat.

Pesimistická varianta cíle 
Ač je to nepříjemné a plánování je většinou spojeno s kladnými okamžiky v marketingu, bylo by dobré si připravit i na situaci, že ne vše půjde tak, jak jste si představovali. Počítejte tedy i s událostmi, které jsou sice zatím nepravděpodobné, ale mohou do vašich plánů zasáhnout.

 
 

5 kroků k marketingovému cíli

1. Definujte podnikatelskou vizi

Zamyslete se nad tím,  jak a kde byste se ve svém podnikání chtěli nacházet za 5 let. Formulujte vizi konkrétně, ale nechte si  prostor pro zajímavé šance a výzvy.

Vaše podnikatelská vize
........................................................................................................................................

2. Stanovte si obchodní cíle

Určete hrubý odhad obchodních cílů (obrat a zisk), kterého potřebujete  v dalších 2 – 3 letech dosáhnout.
Vaše obchodní cíle
Rok
Obrat (Kč)
Zisk (Kč)
2014

2015

2016

3. Stanovte si marketingové cíle

Na základě hrubého odhadu prodejů specifikujte dlouhodobé  marketingové cíle pro jednotlivé roky, které směřují ke stanoveným obchodním cílům.  Zamyslete se nad nejslibnějšími produkty jejich cenami, distribucí a komunikací těm nejdůležitějším zákaznickým skupinám.

Vaše dlouhodobé marketingové cíle
Rok
 
Cíl
2014

2015

2016

4. Konkretizujte marketingový cíl na dané období

Nyní upusťte od dlouhodobých plánů a zaměřte se na aktuální časový interval, většinou to bývá období jednoho roku. Definujte, dle klíčových pravidel, marketingový cíl pro vaše podnikání. 

Marketingový cíl pro první období
........................................................................................................................................

5. Dílčí cíle marketingové komunikace

Marketingový cíl na dané období je stanoven. Zamyslete se nad posloupností jednotlivých kroků vedoucích k cíli.  Stanovte  dílčí cíle, spojené s jednotlivými nástroji marketingového mixu v daném období. Využijete je v akčním plánu, což je harmonogram jednotlivých prací, zodpovědných osob a termínů na dané období.

Vaše dílčí cíle nutné pro dosažení marketingového cíle
........................................................................................................................................
 
 

Uložte cíle k ledu

Zkuste na chvíli cíle zavřít do šuplíku a věnovat se následujícím kapitolám marketingového plánu. Poté se k cílům vraťte a upravte je do konečné podoby.

Během stanoveného marketingového období s cíli pracujte. Nic není statické, situace se neustále mění. Průběžně vyhodnocujte, jak se vám daří v realizaci jednotlivých aktivit a dosažený stav porovnávejte  se stanoveným cílem. Mějte cíl před očima, jděte za ním, ale nelpěte tvrdohlavě na přesné původní definici. Buďte otevřeni i dalším možnostem, které se vám nabízejí.

 


 

Shrnutí

Správně definovaný cíl by tedy měl být:
 • Konkrétní
 • Měřitelný
 • Dosažitelný
 • Delegovatelný
 • Realistický
 • Časově vymezený
 • Motivující
 • Sladěný 
 • Hodnotitelný

Postup při stanovení cílů
 • Definujte podnikatelskou vizi
 • Stanovte si obchodní cíle
 • Stanovte si marketingové cíle
 • Konkretizujte marketingový cíl na dané období
 • Dílčí cíle jednotlivých nástrojů marketingového mixu

Nezapomeňte na optimistickou a pesimistickou variantu marketingového cíle. Vyžadujte pravidelnou zpětnou vazbu k průběžné úpravě marketingových cílů.
 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 21. 4. 2014
 
 
 
 
 
 

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: