Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Získejte pozornost a vzbuďte důvěru

Znáte svého zákazníka a dobře chápete jeho rozhodování. Už máte konkrétní nápady, o čem a jakou formou vést dlouhodobý dialog. (Pokud stále váháte vraťte se sem).

Přejděte od nápadu k činům. Získejte pozornost trhákem. Vzbuďte důvěru a zájem. A poté prodejte.


Od trháku k prodeji

Pusťte se do tvorby obsahu pro:
 • Upoutání pozornosti
 • Vzbuzení důvěry
 • Prodej
 • Následnou péči a opakovaný prodej


V hlavě se vám honí nápady v podobě:

     1.   Jednoznačného TRHÁKU, který vzbudí pozornost většiny kolemjdoucích, které oslovíte (formy uvádím zde a určitě vás napadnou i další)

Co je trhákem pro vaše zákazníky?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
     2.   O co dalšího se chcete podělit? S čím můžete pomoci? Pozornost je vaše, nyní budujte důvěru ve vaše schopnosti, služby, produkt…

Čím zasejete důvěru?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     3.   Pozornost upoutána, důvěra vzbuzena. Někteří zákazníky zatouží. Zatouží vše, co popisujete vyřešit, uspokojit. Chtějí koupit. Je čas prodávat.

Co prodáváte, v jakém balení, s jakými zkušenostmi, jaké hodnoty...(jak psát prodejní texty (plánováno na září) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
    4.   Prodáno. Dobojováno? Nikoliv. Poděkujte a hýčkejte zákazníka dál. Ptejte se, jak mu produkt slouží. Vysvětlete mu, jak o něj pečovat. Jak jej vylepšit. Jaká je s ním legrace…Vyzvěte jej ke spojení, protože pro něj přece máte stále něco inspirativního…

O co se chcete podělit po prodeji?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     5.   A pak? Pak můžete prodat související doplňky nebo vaši novinku. A i když neprodáte, spokojený zákazník jistě doporučí svým známým.

Co dalšího můžete nabídnout zákazníkovi? Co by jej ještě více uspokojilo?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Od malička jsem chtěla být kosmetičkou. Vrhala jsem se na každého, kdo byl ochoten držet. Kdybych já byla kosmetičkou.. S komunikací bych se vyhrála.

Jako trhák bych si zvolila video spolu s textem. A vyřádila bych se na domácích maskách, péči, masážích… Prostě bych chtěla naučit zákaznice o sebe pečovat i doma.

A nelenila bych a pustila bych se do dalšího vzdělávání a inspirace. Více do hloubky. Možná bych se spojila s výživovým poradcem nebo bylinkářkou…

A potom bych zájemkyně pozvala do proměn, do ochutnávek. Pořádala bych „babince“ a sblížila se s místními obyvatelkami.

A poté bych jim ukazovala, co na to zákaznice. Jakých výsledků dosáhly.

A starala bych se sama o sebe. Protože pleť kosmetičky je nejlepší reklamou.

A testovala bych nové přípravky na sobě a ukazovala výsledky.

A vytvořila bych služby. Jednotné a čisté, které bych jim nabídla. Nezapomněla bych ani na různé bonusy, zlepšovány, zjednodušovače. Na přípravky a služby související (líčení, drobné korektury…). Vše zabaleno vkusnou mašlí.

A vytvořila bych jednoduchý a účinný objednávkový systém. A snažila se vše zautomatizovat.

A .. .co já vím, co ještě.

A pak? Pak bych si pořídila kolegyni, podobně smýšlející. Protože bych nebyla schopna tolik zákaznic pojmout.

A vydržela bych, protože by mě to bavilo…. 


Už vás něco napadá?


Přes sedmero řek i hor. K zákazníkovi

Gratuluji. Nejtěžší hledání je za vámi. Kopec informací s notnou dávkou zábavy či strachu,  poučení a vzdělání. Formou vám vlastní.

     1.   Vytvořte jedinečné místo pro obsah

Prvotním předpokladem je umístění obsahů na jediné(čné) místo. Ať už přijde zákazník odkudkoliv, střetnete se právě tam.

V online světě se bavíme o vašem webu, ale v reálném světě to může být vaše provozovna. Právě zde proběhne reálná ochutnávka. Testovací jízdy zdarma. Konzultace. Klubová setkání….A to platí tím více, čím komplikovanější, sofistikovanější  a dražší jsou vaše služby. (V těchto případech plní web brandovou roli. Pozornost, navázání vztahu a prodej se většinou děje osobně).

Kde komunikujete se zákazníky vy?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     2.    Popřemýšlejte, kde se váš zákazník vyskytuje

Obsah vytvořen. Hoví si na jedinečném místě. Zatím o něm ovšem nikdo neví. Vraťte se k definici zákazníka. A otázce: Kde se Marta, Pepa či Franta nachází?

Kde zastihnete zákazníka? A to, jak v práci, tak v osobním životě? Online či offline?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     3.    Vyberte kanály marketingové komunikace

Vytáhněte ze šuplíku mix komunikačních kanálů a nástrojů. Zvolte ty, které jsou s vaší komunikací a zákazníky nejvíce kompatibilní.

Nezapomeňte na cílenou reklamu, která váš obsah popostrčí ke správným lidem. Správně popostrčí primárně váš obsah, a až poté produkty.

Jaké kanály a nástroje komunikace zvolíte?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     4.   Stvořte obsahy jednotlivých nástrojů (např. obsahy na sociální sítě, e-mailing, reklamu, ale i tištěné materiály nebo audio scénář k rozhlasovému shotu….)

 

     5.   Naplánujte frekvenci

Čas na plánování. Jak často vytváříte obsah? Pravidelně, nárazově? Na 2 měsíce dopředu?

Jak často hodláte komunikovat se zákazníkem? Jednorázovou kampaní a poté 1x měsíčně nebo pravidelně 1x za 14 dní?

Jaká je optimální frekvence?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     6.   Určete osobu pro tvorbu obsahů

Kdo bude přispívat nápady? Kdo bude zodpovědný za tvorbu obsahu (zpracování témat, ale také obsahů jednotlivých komunikačních kanálů). S kým bude spolupracovat? Jaký čas potřebuje?...

Kdo to bude u vás?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zůstanu-li kosmetičku. Jedinečným místem pro mě bude jednoznačně můj web a samozřejmě provozovna. Zde budu komunikovat se zákaznicemi. Umístím vše, co jsem stvořila.

Mými zákaznicemi jsou například primárně ženy. A to v produktivním věku od 25-50 let. Pravidelně o sebe dbají, ale nejsou to fifleny. Žádají kvalitní služby za rozumnou cenu. A očekávají rady v každodenní péči o pleť. Většinou pocházejí ze střední třídy a bydlí jednak v blízkém okolí provozovny nebo v daném městě. Hojně využívají online prostředí. Jsou na internetu, na e-mailu či na telefonu. Vlastní chytré telefony. Volný čas tráví s rodinou či jinak aktivně. Navštěvují s rodinnou místní akce. Jejich děti chodí do MŠ a ZŠ v místě provozovny…a tak dále…

Proto volím kanály online světa. Cílené na velmi úzkou lokalitu. Jako základ vlastní web. A komunikace skrze sociální sítě. E-mailing. Youtube. Podpořeno reklamou na soc. sítích. Podporu prodeje ve formě vzorků, ochutnávek. Cenové balíčky. 

Zúčastním pravidelně místních akcích a to zejména na straně pořadatele, jako doprovodný program. Zorganizuji akci vlastní pro místní ženy. 

Dám si záležet na provozovně a také na podpůrných materiálech. Které budu používat zejména na živých akcích. 

A tak dále.

Vytvářím konkrétní obsahy pro každou cestu. Respektive jednotnou formu a styl. Toho se hodlám držet.

Primární obsah (trhák, web – zejména obsahové a prodejní strany, formu a styl a k tomu související komunikaci na všech kanálech, reference…) tvořím jednorázově. Na průběžnou tvorbu nemám dost času. Koneckonců jej využiji opakovaně. Do té doby než dostanu sílu a chuť vytvořit něco nového.

Každý měsíc natočím 1-2 další videa a např. 1x za 2 měsíce pořádám babinec na určité téma nebo se účastním konkrétní akce. A třeba každý čtvrtek poskytuji ochutnávkové snídaně.

Dbám na automatizaci všech procesů. Používám online dostupné nástroje.

Na vše jsem zatím sama. Nejvíce práce jsem odvedla na začátku. Ale to jsem měla dostatek času, protože jsem začínala. Možná si pořídím kolegyni, protože komunikovat mě moc baví. Nebo se obrátím na profíky. Kdo ví... 

 
Co jste vymysleli vy?


Nádech. Kontrola. Výdech. Vypusťte draka ven.

     1.   Vychytejte chyby

Znáte to. Popadne vás múza a vypadne z vás román o 18 stranách. Druhý den se probudíte. Nadšení opadlo a do očí vás bijí emotivní slovní obraty i gramatické chyby.

Proto:
 • Uložte texty k ledu a vraťte se k nim další den. Odstraňte, co přebývá a doplňte, čeho se nedostává.
 • Požádejte kolegy o jazykovou a gramatickou korekturu.
 • Požádejte okolí o obsahovou kontrolu. Ptejte se na pochopení či zmatky. Testujte, který nadpis sedí více. 
 • Čtěte obsahy nahlas nebo si pořiďte zvukový záznam.

 
     2.  Připravte měření

Zábava končí. Vrhněte se na výsledky. Co vyhodnocovat? Co chcete vědět?

Např.
 • Jaký je dosah obsahu? Kolik zákazníků jste oslovili?
 • Kolik zákazníků dorazilo na určené místo?
 • Co udělali?
 • Kolik z nich  učinilo to, co jste měli v plánu? (přečetlo, stáhlo, zaregistrovalo, lajklo, koupilo…)
 • Který obsah je nejúspěšnější? Navažte na něj. Využijte jej opakovaně.

Co zajímá vás?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Máte-li vše v hlavě srovnáno nechte se inspirovat 21 poučení pro začínající pisálky
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 10. 7. 2015
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: