Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
SVĚŘTE SE MI, KDE VÁS TLAČÍ BOTA
Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Šablona marketingového plánu s ukázkou

Vytyčte si jasnou marketingovou strategii svého podnikání na 12 měsíců dopředu. Krok za krokem. 7 kroků dle odzkoušené šablony marketingového plánu.

 

Od analýzy k praxi 

Rozkoukejte se po trhu a nastavte si realistické cíle. Poznejte zákazníka a jeho přání. Uvědomte si, kde ho můžete potkat online či naživo. Odhalte kompletní kanály marketingové komunikace. Jejich klady i nešvary a vyberte ty, které pasují vašemu byznysu. Vytvořte trefnou marketingovou komunikaci a získejte pozornost. Vzbuďte důvěru, prodejte a opatřete si věrné zákazníky. Vytyčte si cestu marketingové komunikace na rok dopředu. Krok za krokem.
 


Šablona marketingového plánu pro váš byznys

Využijte našich marketingových zkušeností a pusťte se do komunikace sami.  Ať už patříte mezi:

 • hledače systematických a dlouhodobě účinných řešení,
 • podnikatele a ředitele firem, kteří chtějí mít marketing pod kontrolou,
 • marketéry malých a středně velkých firem s citem pro detail,
 • malé nebo začínající podnikatele, kteří zatím nemají dostatek finančních prostředků na profi marketéry
 • nebo studenty, kteří se vydali cestou marketingovou.

 


Věřte, že se teď můžete do marketingové komunikace obout i sami.

 

Šablona vás povede za ruku 7 kroky marketingového plánu

1. Situační analýza aneb jak to kolem vás vypadá

Rozhlédnete se, co se děje kolem vás. Stanovíte priority a těch se budete v dalším období držet, dokud je nepřetavíte ve vítězství. SWOT. Konkurence. Produkt. Analytika.

 

2. Segmentace aneb rozděl, zhodnoť a panuj

Rozdělíte trh na zákaznické celky. Pochopíte, co zákazník žádá a kde je k zastižení online i naživo. Zhodnotíte atraktivitu segmentů a komunikaci upřete do těch s největším potenciálem. Potenciál. Dosah. Zásah. Modelace trhu. Náklady a výnosy v grafech.

 

3. Postavení značky na trhu aneb odliš se nebo zemři

Dáte hlavy dohromady v malém brainstromingu. Vychrlíte, co umíte lépe než konkurence a poté posoudíte objektivitu vašich tvrzení z hlediska hodnoty pro zákazníka i odlišnosti od konkurence. A definujete pevné místo na trhu.

 

4. Obchodní a marketingové cíle aneb čeho toužíte dosáhnout a kdy

Definujete obchodní a marketingové cíle a nezapomenete na základní pravidla a termíny.

 

5. Komunikační mix aneb není jedno, kudy sdělení trousíte

Rozkoukáte se v nástrojích marketingu od podpory prodeje přes přímý marketing, PR, reklamu až po osobní prodej. Zvolíte takové kanály, které pasují vašemu byznysu.

 

6.  Formy obsahu marketingové komunikace aneb není jedno, co říkáte

Osvojíte si nákupní proces zákazníka od vzbuzení pozornosti až po prodej. Vyberete si formu obsahu, která vám sedne a podstrčíte ji zákazníkovi pod nos. Formy obsahu. Publikační plán. Media plán.

 

7.  Akční plán aneb tudy vede cesta

Vytyčíte si přesný harmonogram marketingového snažení. Termíny i zodpovědnost. Spočítáte, kolik vás to bude stát a nastavíte monitorovací metriky. Aktivity. Zodpovědnost. Termíny. Rozpočet. Metriky.

 

Šablona, pracovní sešit a online návody 

Šablona za 6 let dostála mnoha změn a zredukovala se téměř na polovinu. Nyní vám ji předkládám s klidným svědomím, že ji můžete použít zcela samostatně, aniž by ztratila vypovídací schopnost a zároveň se nestala rozsáhlou analýzou.

Marketingovou strategii tvoříte:

 • přímo v šabloně, která je ve formátu .xls,
 • s pracovním sešitem, který vás vede krok po kroku,
 • popř. s návody, pokud se do nějaké části chcete více opřít.

 Veškeré informace jsou online, takže se k nim můžete kdykoliv vrátit.

 

Zvládli to jiní, zvládnete to i Vy

Podělím se s vámi o to, co jsem o marketingu za 10 let práce s malými a středně velkými podnikateli zjistila. Co funguje více, co méně. Cestu máte vyšlapanou, takže se určitě neztratíte. A kdyby něco, nejsem přece daleko.

 


Zcela zdarma ne, ale za babku určitě 

Kompletní šablona marketingového plánu

+

Pracovní sešit s podrobnými návody

do vašeho emailu

za

650 Kč

+ 21% DPH 136,50 Kč

 

KOUPIT

nebo

 

Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

 

  

Chytré rady do začátku

Pokud se pouštíte do tvorby marketingového plánu poprvé, využívejte šablonu a její jednotlivé části jako návod i inspiraci:

 • Jak se podívat na věci i z jiných úhlů.
 • Nakládejte s ní uvážlivě, ale nevažte se na stanovené úkoly příliš.
 • Jedná se o dynamický dokument, který určuje směr a jednotlivé kroky k cíli. Nikoliv bezhlavé dodržování stanovených priorit nástrojů a cest.
 • Vypracujte marketingový plán během jednoho měsíce a pusťte se do akce!
 • Dívejte se okolo a zlepšujte, vypouštějte, přidávejte. 

 

Na co se ptáte

Zvládnu šablonu vytvořit sám?

Ano, k tomu byla šablona vytvořena. Pokud si nebudete s něčím jisti, můžete využít návody na webu nebo si domluvit konzultaci. Ale věřím, že to zvládnete sami.

Kde získám všechna data?

Z interních databází, zkušeností, od zákazníků, od kolegů, na internetu, ze statistik, popř. můžete prosvést svůj vlastní minivýzkum.

Kolik mi to zabere času?

Dle mých zkušeností 20 - 30 hodin, tzn. zhruba za týden čistého času.

 

Směle do práce!

 

E-kniha: Obchoduj na Linkedinu
25. 4. 2017, Šablony
Využijte největší profesionální sít k systematickému obchodování. Dopracujte se k 33% reakci a 5% zásahu.
Prodejní stránka vzor
7. 2. 2017, Šablony
Určitě si lámete hlavu s tím, jak vytvořit prodejní stranu, která vynese co nejvíce konverzí. Zda má být krátká a stručná nebo jako příběh na pokračování. Co všechno má být řečeno a jak. Říkat čistou pravdu nebo lehce fabulovat?
Media plán
4. 7. 2015, Šablony
Investujete do reklamy velké nebo i menší částky? Využíváte své omezené rozpočty s rozvahou? Nebo střílíte na slepo pod taktovkou hesla: Něco z toho prostě vyjde! Proč plánovat, když se váš reklamní rozpočet stočený do ruličky vejde do kapsy u kalhot?
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: