Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

6 klíčových faktorů vnějšího prostředí firmy 

Zmapujeme  současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy. Globálním okolím mám na mysli okolí na úrovni jednotlivých národů, které jsou jednotlivým subjektem neovlivnitelné, nicméně na něj působí a to různou intenzitou dle situací v jednotlivých oborech. Firma může tyto faktory marketingového prostředí využít jako příležitost nebo s nimi počítat jako s ohrožením. Toto okolí budeme nazývat makroprostředí a naše zkoumání situační analýzou vnějšího makroprostředí. 

Vnější okolí má i své mikroprostředí neboli mikrookolí (lokální oblast), kterými je myšleno zejména odvětví, ve kterém firma působí, a jehož vlivy, okolnosti může firma svojí činností výrazně ovlivnit. Ale o tom až v další kapitole.

O jaké faktory se jedná?

Faktorů vnějšího prostředí může být více, ale většinou si vystačíte s marketingovou analýzou těchto:
 • ekonomické
 • politicko-právní
 • technologické
 • demografické
 • sociokulturní
 • geografické

Je potřeba zkoumat všechny faktory?

Zabývejte se pouze těmi faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat činnosti vaší firmy! Ostatní neanalyzujte.

Jaké otázky si při analýze jednotlivých faktorů klást?

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat: 

1. Ekonomické faktory 

 • Jaká je současná situace na trhu? Roste, klesá, stagnuje (fáze ekonomického cyklu), tzn. roste/klesá HDP, jaká je spotřebitelská poptávka, roste/klesá obor vašeho podnikání?
 • Jak se vyvíjí nezaměstnanost? Jaké jsou mzdy v oboru a jejich vývoj? Proč tomu tak je?
 • Jaký je vývoj cen?
 • Více otázek viz šablona Situační analýza (SWOT analýza) vnějšího prostředí.

Zdrojem „tvrdých“ dat může být Český statistický úřad. Vývoj trendů a současné situace mapují různé zpravodajské a finanční média. Dávejte dobrý pozor na subjektivnost médií. Nejlepší je vycházet ze suchých dat a ty konfrontovat s mediálním obrazem ekonomické situace. 

2. Politicko-právní faktory 
 • Dotýká se vašeho podnikání některé z opatření státu? Daňová a sociální opatření? Zákony, nařízení, ochrana životního prostředí?
 • Jaká je politická situace ve státě? Stabilita/nestabilita, korupce…
 • Jaká je situace v právní sféře?
 • Více otázek viz šablona Situační analýza (SWOT analýza) vnějšího prostředí.

3. Technologické faktory

 • Kam směřuji technologické trendy ve vašem oboru? Jaký je současný stav výrobní, dopravní, skladovací, komunikační či informační technologie? 
 • Jaká je rychlost technologických změn? Hrozí vám riziko, že váš výrobek rychle zastará a přestanete být konkurenceschopní? 
 • Více otázek viz šablona Situační analýza vnějšího prostředí.


Odpovědi by vás měly nasměrovat zejména k dosahování lepších hospodářských výsledků, optimalizaci nákladů a investic, zvyšovat konkurenceschopnost a zefektivňovat práci.

4. Demografické faktory 

Zaměřte se zejména na vlivy, jako jsou pohlaví, věk, rodinný stav, příjmy, sociální skupiny, vzdělání, národnost, společenské postavení, povolání, životní styl jednotlivých cílových skupin.

5. Sociokulturní faktory 

Tyto faktory jsou spojené zejména s nákupním chováním spotřebitelům (konečných zákazníků) nebo s nákupním procesem organizací. 

 • Jaké jsou kulturní zvyky spotřebitelů? Nákupní zvyky, hodnoty, jazyk, řeč těla, image, chování jednotlivých skupin (muži, ženy, mládež, starší generace….).
 • Jaká je sociální situace spotřebitelů apod.?
 • Více otázek viz šablona Situační analýza vnějšího prostředí.


6. Geografické faktory

Jedná se zejména o národy, státy, regiony, kraje, města. 

 • Do jaké oblasti vaši zákazníci spadají? Město, kraj, stát, národy…
 • Jaké jsou místní zvyky a tradice v jednotlivých oblastech? Definujte je a využijte k cílení a komunikaci.
 

Jak moc do hloubky zkoumat?

Těžká otázka. Některé učebnice marketingu jistě nabádají k přesné a měřitelné analýze. Já osobně se většinou zaměřuji na analýzu globálního prostředí z hlediska možné příležitosti či hrozby. S ostatními podrobnými analýzami se trápíte a většinou je nikdy k rozhodnutí o firemní komunikaci nevyužijete. Potom je samozřejmě k rozhodování o tom, které faktory využijete, důležitý fakt, s čím a s jakou cílovou skupinou firma obchoduje. Uvedu pár příkladů.

Příklad 1:
Jste firmou vývojářskou, výrobní, zpracovatelskou..., která obchoduje s dalšími firmami.
V tomto případě jsou pro vás zajímavé technologické, právní a ekonomické faktory. Technologie zejména z hlediska trendů a hlavně z hlediska možných úspor nákladů. Na ekonomickou situaci můžete použít selský rozum a více se věnovat ekonomické situaci v konkrétním odvětví (vašem i vašich zákazníků), kde se může situace od globální lišit. Právní stránka by mohla být zajímavá z hlediska různých licencí, autorských práv apod. Na závěr by vás měly zajímat sociokulturní faktory především z hlediska nákupního chování vašich zákazníků (kdo, kdy, s kým je zodpovědný za rozhodování, jak se rozhoduje, na základě čeho atp.). 

Příklad 2:
Jste obchodní firmou, která obchoduje s dalšími firmami.
Znovu je pro vás stěžejní ekonomická situace, a to zejména ve vašem odvětví, ale také v odvětví firem, se kterými obchodujete. Technologické a právní faktory těžko ovlivníte, jelikož nejste ani výrobci ani vývojáři. Poté by vás měly zajímat sociokulturní faktory, kde byste mohli detailně pochopit nákupní proces vašich zákazníků. Geografické faktory vás zajímají v případě, že jste lokální firmou.

Příklad 3:
Jste firmou obsluhující konečného zákazníka.
V tomto případě pro vás budou důležité zejména sociokulturní faktory, demografické a geografické. Technologické faktory vás budou zajímat v případě, že nabízíte produkt, který se k technologiím váže (mobilní telefony, počítače, horská kola, auta...). Ekonomickou situaci není potřeba nikterak pitvat. Vystačíte si s popisem současného stavu v ekonomice. Žádné hlubší rozbory ukazatelů národního hospodářství pravděpodobně k ničemu nevyužijete. To stejné bude s politikou, pokud ovšem nehodláte lobovat za prosazení svých zájmů. Z právních faktorů je dobré míti na zřeteli zejména ty, které se vážou přímo k vašemu podnikání.

 
 

 Shrnutí

Situační analýza vnějšího makroprostředí:
 • ekonomické faktory
 • technologické faktory
 • politicko-právní faktory
 • demografické faktory
 • sociokulturní faktory

Zkoumejte jen ty faktory, které ovlivňují vaše podnikání
 

 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 22.12.2013
 
 
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: