Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Co je dobré vědět o trhu a konkurenci

Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy. Uděláme tzv. analýzu vnějšího mikroprostředí. Tvoří  okolí vašeho podnikání, proto jej můžete výrazněji ovlivnit, ale i ono výrazně ovlivňuje vás. Jelikož se jedná o bezprostřední okolí, lze rozbor lépe uchopit, je vám výrazně bližší. V podstatě byste se měli dozvědět co a kde je možné ovlivnit k lepšímu, vytěžit více. Co funguje a co je dobré nahradit lepším, v čem máte rezervy.  Jedná o konkrétní informace z vašeho okolí, informace, které již znáte, ale možná jim nevěnujete pozornost. Dejte si záležet, abyste ty podstatné nezapomněli zaznamenat.
 

O jaké charakteristiky se jedná?

 • Trh
 • Konkurence
 • Dodavatelé
 • Odběratelé
 • Zákazníci
 • Veřejnost

Je potřeba zkoumat všechny charakteristiky?

Já myslím, že ano. Jedná se o bezprostřední subjekty v okolí vašeho podnikání, které výrazně ovlivňují vás, ale i vy můžete ovlivnit je. Jste s nimi v kontaktu neustále, takže jejich uvědomění nebude nic těžkého, ale může Vás překvapit, co vše byste mohli využít nebo čeho se naopak vyvarovat.


Jaké otázky si při analýze jednotlivých faktorů klást?

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat: 

1. Charakteristika trhu, na němž podnikáte

 • O jaký trh se jedná? (tzn., po čem je poptávka, jakou poptávku uspokojujete?)
 • Jaká je velikost trhu? (celkový počet zákazníků na definovaném trhu, průměrný objem prodeje/zákazník, celkový objem prodejů, tržní podíl vaší firmy na celkovém objemu trhu…)
 • Jaký je vývoj tržeb celého trhu? Klesá či roste? A proč? 
 • Jaká je struktura trhu? Počet, koncentrace podnikatelských subjektů, právní formy, velikost, existuje nějaký vůdce nebo spíše mnoho malých subjektů, cílové trhy těchto subjektů

Doporučený online zdroj informací: pro zjištění „tvrdých“ dat vám pomůže Český statistický úřad2. Stávající konkurence
 • Definujte si cca 5 -10 přímých konkurentů (Nabízejí stejný produkt, stejné cílové skupině). 
 • Zaměřte se  na jejich produkty (Stejné produkty (horší, lepší, kvalita, obal. Jaké jsou jejich užitné vlastnosti?, komplementární (doplňující) produkty (mohou výrazně pomoci při prodeji těch stávajících? Je v nich konkurenční výhoda? Jaké jsou? Kvalita, vlastnosti,…)
 • Zaměřte se na srovnání cen a podpory prodeje (Jaká je cena? Jaký je poměr cena x kvalita? Uplatňují slevy či nějaké motivace?...)
 • Jak konkurence produkty a služby distribuuje k zákazníkovi? (Využívá obchodníků? Kamennou prodejnu? Multilevelmarketing? Online? …)
 • Prozkoumejte jak firma komunikuje - konkurenční promotion (Jaké prostředky komunikace využívá – na internetu, mimo internet…). 
 • Orientačně spočítejte (zdroj např. webový katalog firmy.cz), kolik konkurenčních subjektů se nachází na vašem trhu (např. Jihomoravský kraj). Projděte si je, podívejte se minimálně na jejich online komunikaci a zaznamenejte si, co vás zaujalo, v čem se lišily. Získáte tak možnou inspiraci, budete vědět, co konkurenci chybí apod. Získáte tak základní přehled o konkurenci ve vašem oboru a kraji. 


Doporučené zdroje informací: online prezentace, online PR články (hledejte přes vhodná klíčová slova), mystery shopping (jděte si ke konkurenci nakoupit), sežeňte si jejich materiály, sledujte jejich akce, zaregistrujte se k odběru e-mailů apod. Pro menší a střední firmy je vhodné znát konkurenty především ve svém kraji.

 

3. Dodavatelé
 • Definujte své dodavatele – surovin, materiálu, energie, součástek, polotovarů, technologií, informací, pracovní síly, marketingových a finančních služeb atd.
 • Je možné získat lepší podmínky (dodávky, produkty, služby, kvalitu, cenu, komunikace…)? Jste s kvalitou dodavatelů spokojeni? 
 • Je možné spolupracovat s dodavatelem na propagačních či jiných marketingových aktivitách? Např. společný leták, akce pro zákazníky…

Poznámka: víte-li, že spolupráce s dodavateli v pořádku funguje, pak zde není nutná podrobná analýza. Pro účely marketingové komunikace je důležité především zhodnotit, zda jsou mezi dodavateli ti, které je vhodné oslovit pro spoluúčast na marketingové komunikaci. 


4. Odběratelé
 • Využíváte obchodních mezičlánků k prodeji vlastních produktů a služeb? Definujte, které to jsou.
 • Jaká je spolupráce s těmito mezičlánky? Může být lepší, horší, jiná?
 • Existuje riziko, že odběratel přestane vaše produkty prodávat?

Poznámka: pro marketingové účely se zaměřte především na zhodnocení úrovně spolupráce.


5. Veřejnost
 • Nejedná se o širokou veřejnost,  ale ty skupiny veřejnosti, které mohou být pro firmu přínosem nebo potenciální hrozbou. Jedná se např. státní instituce, spotřebitelská sdružení a iniciativy, asociace a sdružení, profesní komunity (včetně škol), neziskový sektor, sdělovací prostředky atp.
 • Zamyslete se nad tím, jaká skupina veřejnosti by vás mohla ohrožovat a v čem?
 • Zamyslete se nad tím, jaká skupina veřejnosti by pro vás mohla znamenat výhodu?  Spojení s ní, můžete získat konkurenční výhodu?


6. Stávající zákazníci
 • Na tomto místě se zkuste zamyslet nad současnými skupinami zákazníků. Tak jak je vnímáte a dělíte nyní. Do ničeho jiného se zatím nepouštějte.
 • Definujte skupiny zákazníků, na které se nyní zaměřujete? Uveďte svými slovy vlastní popis zákaznických skupin
 • U každé skupiny uveďte jaké jsou zákazníkovi potřeby a očekávání, které chcete uspokojovat?
 • Proč a dle čeho se zákazníci rozhodují o nákupu?
 • Jaké jsou nejčastější impulzy pro spolupráci/nákup?


 

Shrnutí

Situační analýza vnějšího mikroprostředí:
 • Trh
 • Konkurence
 • Dodavatelé
 • Odběratelé
 • Zákazníci
 • Veřejnost

Zaměřte se zejména na analýzu konkurence, zákazníků a trhu.
 

 
 

Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 27.1.2014

 
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: