Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Jak to vypadá u vás ve firmě?

 
Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí  marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit na to v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

Cílem je tedy porozumět jak vaše firma funguje a na základě této marketingové analýzy posoudit, zda se jedná o silné či slabé stránky.  Na základě informací z vnitřní a vnější analýzy pak budeme schopni sestavit situační analýzu neboli SWOT. Ale to až příště. Nyní spolu získáme informace z tzn. analýzy vnitřního prostředí.
 

Na co se ve zkoumání zaměříme?

 • Fyzické faktory
 • Lidské faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový mix

Pojďme se pustit do marketingové analýzy

Pro každou skupinu faktorů si zase vyrobíme přehled možných oblastí zkoumání. U každé položky posoudíte zda je ve vztahu k vaší konkurenci vaší silnou nebo slabou stránkou, tzn. z hlediska její hodnoty, napodobitelnosti, vzácnosti, využitelnosti atp.

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat: 

1. Fyzické faktory
 • Jaká je vaše technologie, technologické vybavení - stroje, operace …? (+/-)
 • Jak jsou na tom vaše výrobní, prodejní , servisní či jiné prostory? (+/-)
 • Jaké vybavení používáte k distribuci směrem k zákazníkovi (vozový park, potrubní pošta J…? (+/-)

2. Personální faktory
 • Počet a struktura pracovníků - dostačující, nadbytek, nedostatek, vyhovující, nevyhovující… (+/-)
 • Pracovní podmínky - fyzické podmínky pro práci (+/-) 
 • Pracovní atmosféra a nadšení pro práci - pohoda, anarchie, nevole… (+/-)
 • Hodnocení a motivace pracovníků (+/-)
 • Vnitřní komunikace - organizovaná, chaos, přátelská, autoritativní…(+/-)

3. Finanční faktory
 • Vývoj obratu za  5 let – roste, klesá, stagnuje 
 • Vývoj rentability (zisku) za 5 let – roste, klesá, stagnuje 
 • Disponibilní kapitál (částka, kterou máte opravdu k dispozici)
 • Schopnost splácet závazky – splácíme, nesplácíme, splácíme se zpožděním
 • Zadluženost
 • Vlastní versus cizí zdroje

4. Nehmotné faktory
 • Definujte vaše  know-how pro oblasti, ve kterých podnikáte (+/-/srovnatelné)
 • Subjektivní  hodnocení image firmy na trhu - jednička, průměr, jednou z mnoha…(+/-)
 • Definujte svou image - např. standardizovaná řešení pro malé a střední podnikatele…(+/-)
 • Jaké jsou vaše znalosti trhu, na kterém podnikáte a zákazníků, které obsluhujete - detailní, mám určité povědomí , sleduji vývoj …(+/-)

5. Současný stav marketingového a komunikačního mixu
 • Popište své produkty z hlediska užitku, který poskytují, výhod, obsahu, servisu.. (+/-)
 • Jaká je vaše cenová politika – náklady, cenové hladiny, slevy, stanovení ceny, platební a dodací podmínky (+/-)
 • Jaké využíváte současné způsoby distribuce produktů či služeb od vás k zákazníkovi – přímá, za využití prostředníků, online… (+/-)
 • Jakými způsoby (nástroji marketingové komunikace) komunikujete se zákazníky – pro vzbuzení zájmu, pro budování důvěry, při prodeji a po prodeji…(+/-)

 
 

 Shrnutí

Situační analýza vnitřního prostředí:
 • Fyzické faktory
 • Personální faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový a komunikační mix

Zkoumejte všechny faktory ve srovnání s vaší konkurencí.
 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 14.2.2014
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: