Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Jak to vypadá u vás ve firmě?

 
Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí  marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit na to v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

Cílem je tedy porozumět jak vaše firma funguje a na základě této marketingové analýzy posoudit, zda se jedná o silné či slabé stránky.  Na základě informací z vnitřní a vnější analýzy pak budeme schopni sestavit situační analýzu neboli SWOT. Ale to až příště. Nyní spolu získáme informace z tzn. analýzy vnitřního prostředí.
 

Na co se ve zkoumání zaměříme?

 • Fyzické faktory
 • Lidské faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový mix

Pojďme se pustit do marketingové analýzy

Pro každou skupinu faktorů si zase vyrobíme přehled možných oblastí zkoumání. U každé položky posoudíte zda je ve vztahu k vaší konkurenci vaší silnou nebo slabou stránkou, tzn. z hlediska její hodnoty, napodobitelnosti, vzácnosti, využitelnosti atp.

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat: 

1. Fyzické faktory
 • Jaká je vaše technologie, technologické vybavení - stroje, operace …? (+/-)
 • Jak jsou na tom vaše výrobní, prodejní , servisní či jiné prostory? (+/-)
 • Jaké vybavení používáte k distribuci směrem k zákazníkovi (vozový park, potrubní pošta J…? (+/-)

2. Personální faktory
 • Počet a struktura pracovníků - dostačující, nadbytek, nedostatek, vyhovující, nevyhovující… (+/-)
 • Pracovní podmínky - fyzické podmínky pro práci (+/-) 
 • Pracovní atmosféra a nadšení pro práci - pohoda, anarchie, nevole… (+/-)
 • Hodnocení a motivace pracovníků (+/-)
 • Vnitřní komunikace - organizovaná, chaos, přátelská, autoritativní…(+/-)

3. Finanční faktory
 • Vývoj obratu za  5 let – roste, klesá, stagnuje 
 • Vývoj rentability (zisku) za 5 let – roste, klesá, stagnuje 
 • Disponibilní kapitál (částka, kterou máte opravdu k dispozici)
 • Schopnost splácet závazky – splácíme, nesplácíme, splácíme se zpožděním
 • Zadluženost
 • Vlastní versus cizí zdroje

4. Nehmotné faktory
 • Definujte vaše  know-how pro oblasti, ve kterých podnikáte (+/-/srovnatelné)
 • Subjektivní  hodnocení image firmy na trhu - jednička, průměr, jednou z mnoha…(+/-)
 • Definujte svou image - např. standardizovaná řešení pro malé a střední podnikatele…(+/-)
 • Jaké jsou vaše znalosti trhu, na kterém podnikáte a zákazníků, které obsluhujete - detailní, mám určité povědomí , sleduji vývoj …(+/-)

5. Současný stav marketingového a komunikačního mixu
 • Popište své produkty z hlediska užitku, který poskytují, výhod, obsahu, servisu.. (+/-)
 • Jaká je vaše cenová politika – náklady, cenové hladiny, slevy, stanovení ceny, platební a dodací podmínky (+/-)
 • Jaké využíváte současné způsoby distribuce produktů či služeb od vás k zákazníkovi – přímá, za využití prostředníků, online… (+/-)
 • Jakými způsoby (nástroji marketingové komunikace) komunikujete se zákazníky – pro vzbuzení zájmu, pro budování důvěry, při prodeji a po prodeji…(+/-)

 
 

 Shrnutí

Situační analýza vnitřního prostředí:
 • Fyzické faktory
 • Personální faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový a komunikační mix

Zkoumejte všechny faktory ve srovnání s vaší konkurencí.
 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 14.2.2014
Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Struktura, věk a rychlost načítání stránek
7. 11. 2017, SEO
Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: