Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Kolik je dost. O marketingových rozpočtech malých firem.

Začnu otázkou. Vlastně dvěma. 
Kolik času za měsíc jste ochotni věnovat marketingové komunikaci, vy osobně? A případně, kolik vaši kolegové?
Jakou částku jste ochotni investovat každý měsíc, dlouhodobě, do marketingových aktivit (na práci člověka, do reklamy, grafiky, správy…)?

Myslíte, že je to přiměřená míra, aby se dostavily první výsledky marketingového snažení, které jste si předsevzali? Je vůbec možné jich dosáhnout za daných možností?

Většinou se jedná o značně podhodnocená čísla i počty hodin. Domnívám se, že to možná všechno bude způsobeno různými mediálními bublinami a viditelnými úspěchy jiných značek, jež jako by hlásaly: my to zvládáme levou zadní. Pohoda.
Je to blbost. Spíše bych řekla, že platí, čím jednodušší a účinnější  marketingová komunikace, tím více práce za (na) ní.

Upřímně se zamyslete, co jste ochotni vložit a tomu přizpůsobujte plánování marketingových aktivit v akčním plánu. Časový horizont, frekvenci komunikace i vaše očekávání. Nebude zbytečně zklamaní.   


Nepřímá úměra

Čím menší rozpočet má malý podnikatel k dispozici na komunikaci, tím více je vyžadováno zapojení  lidské práce přímo z vlastní firmy. Zázraky i výjimky samozřejmě existují, ale ve většině případů jde o systematickou práci.


Všechno jede, když se maže

60 hodin, zbožné přání
Pokud se pouštíte do komplexní marketingové komunikace (nikoliv správy jednoho nástroje) , která vyplývá z marketingového plánu, dopřejte sobě či odpovědné osobě (externistovi, internistovi) či kombinaci obou, alespoň 50 – 60 hodin/měsíčně. Tzn. jeden a půl dne na komunikaci se zákazníky. Menší snaha velmi výrazně prodlouží dobu, kdy se u vás „nic neděje“

Z 30/30 na 10/50
Pokud spolupracujete s externistou, ponechte na něm zpočátku strategické věci, tvorbu nástrojů, nastavení a rozjezd. Trvejte na tom, ať vás automatickou správu marketingových nástrojů do určité doby naučí a předá (správa sociálních sítí, webového obsahu, e-mailingu…).
V řeči čísel. Na počátku ponechte na externistovi odpovědnost a spolupracujte. Rozložení sil, v ideálním případě, 20 -30 hodin externista, 20-30 hodin vy. Časem se zkuste dopracovat k poměru 10/50. 10 hodin specialista formou konzultací  a 40 – 50 hodin vy nebo osoba, kterou marketingem pověříte. Vy a externí markeťák se můžete věnovat novým výzvám, který posunou vaši značku dál. Zapojíte do komunikace celou firmu, kterou to bude bavit a k zákazníkům má nejblíže. A podstatná informace. Ušetříte.

Zapojujte
Zapojte do vlastní marketingové komunikace články distribučního řetězce, dodavatele, výrobce. Všechny, kdož mají stejnou cílovou skupinu, stejný zájem, ale vzájemně si nekonkurují. Spolupracují. Rozdělíte si úkoly, využijete zdroje, databáze a … rozpočítáte náklady. Neuvěřitelně ušetříte, jak peníze, tak i váš čas a synergický efekt je obrovský.

1 rok určitě
Pokud zůstaneme u optimální varianty 60 hodin práce za měsíc, tak počítejte, že:
 • 1.-3. měsíc -  tvoříte marketingovou strategii, pokud nemáte profíka (i s ním počítejte se 2 měsíci)
 • 4. – 7. měsíc - tvoříte nástroje a především jejich obsahy (web , sociální sítě, e-mailing, offline materiály, grafiku, databáze, šablony, nasmlouvání spolupráce…)
 • 8 a 9. měsíc – spouštíte marketingové nástroje s promyšlenou a propojenou komunikací na všech kanálech
 • 10. – 12. měsíc -  chytáte mouchy (můžete dokonce zjistit, že to pro vás není, nicméně je to nepravděpodobné)
 • 2. rok – sklízíte, co jste zaseli. Vidíte první výsledky. Zdůrazňuji slovo první. Komunikace má smysl, vy to vidíte a baví vás to. Baví to celou firmu i zákazníky.

Kolik je dost
Nejsem si vědoma toho, zda existuje přesné číslo, od kterého je brána investice do marketingu jako 100% efektivní. Ze zkušeností mohu říct, že menší a středně velcí podnikatelé, kterým se  investice do  marketingové komunikace vracejí, vkládají do komunikace od 150 000 Kč ročně. A mnoho další své vlastní práce, podotýkám.  Mohu mít samozřejmě pravdu, ale také nemusím.


Přímá úměra

Proč tedy myslíte, že když do 3 měsíců nevidíte markantní výsledky, je to špatně? Je to nesmysl. 
Čím více času, potažmo peněz do marketingové komunikace investujete, tím rychleji vidíte výsledky.


Kolik to všechno vlastně stojí

Na závěr krátká rekapitulace, s čím můžete (nebo možná musíte) počítat, když se rozhodnete do toho praštit:
 • Cena interní zaměstnance, brigádníka, vás – zde si odpovězte si sami.
 • Externí marketingový manažer (správa komplexních marketingových aktivit) – 400–800,- Kč (realizační práce), 800-3000,- Kč (konzultační hodiny).
 • Marketér specialista (grafik, programátor, copywriter, SEO…) od 500,- Kč výše.
 

 Shrnutí

Čím.., tím... je to tak
 • Čím méně finančních prostředků, tím více vaší vlastní práce
 • Čím více práce, tím rychlejší výsledky

Doporučení
 • Dopřejte si 60 hodin za měsíc
 • Vyhraďte si rozpočet
 • Rozdělte je efektivně mezi vás, interního zaměstnance a externího marketingového specialistu
 • Zapojte všechny články distribučního řetězce, pokud to jde
 • Nevzdávejte se předčasně (viz 1 rok určitě)

 


 

 

Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 27. 8. 2014

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Struktura, věk a rychlost načítání stránek
7. 11. 2017, SEO
Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: