Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
SVĚŘTE SE MI, KDE VÁS TLAČÍ BOTA
Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Marketingový plán a strategie marketingové komunikace

Dostanete marketingový plán na 12 měsíců dopředu. Získáte smysluplnou marketingovou strategii. Odpoví vám na otázky:

 • Co požadují zákazníci. Co je vybudí k akci?
 • Kde se zákazník nachází?Online či na živo?
 • Jak zákazníka oslovit, aby naslouchal?
 • Jaké kanály a nástroje marketingové komunikace zákazníky osloví?
 • Jaké sdělení je to pravé. Na internetu a při osobním setkání?
 • Kdy a jak často se zákazníkem komunikovat?
 • Proč a jak získávat zpětnou vazbu?
 • Kolik mi komunikace zabere času?
 • Kolik to celé bude stát?  

Externí marketér

Čeká na vás zkušený marketingový manager se znalostí všech kanálů online i offline marketingu. Nažhavený realizovat marketingové aktivity vaší firmy. Na 20 i více hodin v měsíci. Zaplatíte pouze odpracovaný čas.

Řízení

 • Tvorba marketingové strategie
 • Koordinace a realiace aktivit
 • Internetový marketing
 • Offline marketing
 • Vyřizování a zařizování
 • Komunikace s dodavateli (web, grafik...)
 • Monitoring a rozpočtování
 • Konzultace

Realizace

 • Web, sociální sítě, SEO.. 
 • Obsahový marketing
 • Emailing, affiliate programy...
 • Public relation, média, ...
 • Veletrhy, promo akce, eventy...
 • Věrnostní programy, soutěže, podpory prodeje ...
 • Reklama, reklamní předměty...
 • Logo, firemní materiály a tiskoviny...
 • Grafika
 • Výzkumy, průzkumy
 • Online, offline

Konzultace, vedení, instruktáž

Usměrníte marketingovou komunikaci. Při realizaci online marketingu vyrazíte správným směrem bez zbytečných přešlapů začátečníka. Vhodné pro vedení majitele firmy či zodpovědného pracovníka, který se vrhne na internetový marketing zcela samostatně.

   Konzultace 
 • Tvorba marketingového plánu
 • Tvorba komunikační strategie
 • Výběr obsahové strategie
 • Výběr vhodných komunikačních kanálů
 • Realizace marketingové komunikace
 • Monitoring  a vyhodnocení
   Vedení a instruktáž
 • Obsahový marketing
 • E-mailingové kampaně
 • Sociální sítě Linkedin a Facebook
 • Public relation
 • Reklama a PPC
 • Tvorba webových stránek a SEO
 • Automatizované nástroje
 • a další 

Marketingové minutky

4 hodinová marketingová konzultace. Analýza současné marketingové komunikace. Návrh nových či vylepšení stávajících kanálů internetového marketingu jednotlivých cílových skupin. Návrh forem obsahu. Návody a šablony na správu dílčích nástrojů. Zasvěcení do přípravy marketingové strategie a tvorby akčního plánu.


 Máte-li zájem o konzultaci, uveďte mě do obrazu. Vyplňte tento krátký dotazník.

 

Marketingové školení

Tvorba marketingového plánu a marketingové strategie. Ovládnutí primárních komunikačních nástrojů. Pro malé a středně velké firmy. Pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.

Podívejte se na obsah školení nebo mi napište, v čem se potřebujete zlepšit.

 

 Ceny

Tvorba marketingového plánu na 12 měsíců   30 - 40 000 Kč
Univerzální marketér  a marketér specialista Koordinuje, zařizuje, komunikuje, realizuje, školí a předává internímu zaměstnanci. Specializované činnosti - PPC, programování, grafiku, UX... zadává specialistovi, na kterého dohlíží. Specialista SEO, PPC, programátor, grafik, fotograf, videomaker 850 Kč/hod
Marketingové minutky 3x60 minut Obsahuje vlastní konzultaci, přípravu na jednání dle dodaných podkladů, instruktáž, vedení a šablony. 5 000 Kč/4 hod
Písemný výstup z konzultace Návrh komunikačního mixu/cílová skupina. Volba forem obsahu. Návody. Šablona marketingového plánu 3 000 Kč
Jednodenní firemní školení Obsahuje přípravu, školící materiály, prezentaci, šablony zdarma a vlastní školení 10 000 Kč + cestovné 5 Kč/km 

 
K cenám bude připočteno DPH ve výši 21%.

PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: