Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Typy medií a reklamní formáty

Pravděpodobně jste se pustili do mediální plánování či rovnou do tvorby media plánu. A nyní stojíte před rozhodnutím, jaké typy a formáty médií využít.

I když nejste protřelí mediální plánovači, tak nějak tušíte, že ředitel či majitel firmy bude mít zcela jiné zájmy než Maruška Nováková, která potřebuje po porodu zpevnit postavu. Proto nastává čas zamyslet se nad výběrem vhodných typů médií, kam budete své reklamní rozpočty i čas dlouhodobě nalévat. Které formáty jsou ty nejvhodnější, jež kopírují jak preference cílové skupiny, tak finanční strop.

5 + 2 mediální typy pro malé a střední podnikání

1. Tisk

Noviny
Ač kdokoliv předpovídal zánik papírových medií na úkor těch internetových, zatím ještě jejich čas nenadešel. Čtenost novin je u nás stále dobrým a častým zvykem střední a starší generace. Papírovým médiem můžete čtenářům předat delší sdělení, který dotvoří komplexnější obraz souvislostí daleko lépe než média jako televize či rozhlas. Jeden výtisk novin většinou přečte i více osob a zásah je tak masovější. Což na druhou stranu znamená, že platíte za zásah osob, kteří se uživateli vašich produktů nikdy nestanou. Noviny tedy nejsou dobrým médiem pro zásah úzké cílové skupiny. Inzerenti či PR oddělení určitě ocení celorepublikové nebo lokální cílení i fakt, že mediální sdělení lze umístit do rubrik, které souvisí s daným produktem. Noviny obecně mají jepičí život. Není nic staršího než zpráva v novinách z předchozího dne. I kvalita tisku není oslnivá – dejte přednost informačních sdělením před lifestylovými pobídkami.

Časopisy
Většinou se jedná o tématické časopisy, které se specializují na okruh čtenářů se specifickými zájmy (lifestyle, ekonomika, finance, automobily, děti….). Na rozdíl od zpravodajských novin, magazíny poskytují prostor pro dlouhá sdělení. Protože čtenáři tráví u čtení časopisů hodně času. Barevnost a kvalitní tisk věrněji zachycuje produkty i služby než je tomu u novin. Je tak možné volit z širokého množství reklamních formátů včetně přiložení vzorků produktů k vyzkoušení. Vydávání titulů není tak pružné jako každodenní tisk. Vychází většinou jako týdeník, měsíčník či čtvrtletník. Připočtěte k tomu množství vydávaných titulů a dojdete k závěru, že: abyste pokryli vybranou cílovou skupiny, musíte umístit sdělení ve více magazínech. A to je velmi nákladné. Rovněž fakt, že magazíny jsou dnes přeplněné reklamní sděleními včetně placených PR článků, přispívá k tomu, že pro malé rozpočty se tištěné časopisy příliš nevyplatí.

Formáty tiskových reklam

 • Celostrany, dvoustrany, půlstrany, třetina, šestina či osmina strany.
 • Případně se rozdílně cení titulní strana, zadní strana atp.
 • Vzorky (sampling)


2. Rozhlas

​Rádio je příslechové médium. Posluchač střední generace mu nevěnuje velkou pozornost. Používá jej jako kulisu v pozadí. Například cestující autem či autobusem poslouchá hudbu nebo aktuální zpravodajství. Oproti tomu starší generace a senioři se kamarádí s rádiem po čas celého dne. Sdělení můžete dobře cílit na specifické skupiny posluchačů, ale i regiony a specifický čas vysílání. Není dobré postavit celou mediální kampaň pouze na rozhlasových spotech, ale v regionálním podání může být rozhlas vhodným doplňkovým typem média. Zejména pokud se sdělení týkají promo akcí, časově ohraničených slevy nebo pozvánek na eventy. Pro oslovení cílové skupiny nezapomeňte na vyšší frekvenci opakování v relevantní čas, kdy je cílová skupina na příjmu (nikoliv ve dvě hodiny ráno) a většinou i spolupráci s více rozhlasovými stanicemi.


Formáty rozhlasových reklam

 • Rozhlasový spot
 • Znělka
 • Sponzorství pořadu
 • Soutěže či odměny do soutěží

 

3. Outdoor (venkovní reklama nebo OOH – out of home)

​Venkovní plochy se většinou využívají pro budování povědomí o značce. Osoby jsou reklamnímu sdělní vystaveny dlouhodobě (v řádu týdnů či měsíců) a to většinou několikrát za den (reklamní plocha v místě bydliště či v místě jízdy do práce nebo v místě práce). Velkým omezením je krátká doba zásahu sdělení. Většinou musíte zaujmout do 2 sekund. Venkovní reklamu nelze vypnout, takže se vtírá do mysli osob většinou nepozorovaně. 24 hodin, 7 dní v týdnu. Venkovní reklamu lze cílit, jak celorepublikově, tak i regionálně či lokálně. Věnujte velkou pozornost výběru venkovní plochy. Pokud plánujete lokální kampaň, vždy se přesvědčte, že je sdělení vystaveno dostatečně velké skupině osob, na které chcete cílit a je vhodně umístěné (výška, osvětlenost v zimním období atp.)

Formáty outdoorových reklam

 • Velkoplošná média – billboardy, bigboardy, euroformáty, CLV, obrazovky a další velké reklamní plochy
 • Venkovní plochy v ulicích – lavičky, tabule, mosty, sloupy, tubusy, novinové stánky….
 • Plochy na specifických místech, kde se koncentruje pravidelně velké množství osob – dopravní prostředky, restaurace, obchodní centra, obchody, školy, lékařská zařízení, úřady, sportoviště atp.

 

4. Online

Dle výzkumů Sdružení pro internetovou reklamu využívá internet 70% české populace. Není divu, že velká část reklamních rozpočtů firem se za poslední léta přelila právě do online prostředí. Nejdosažitelnější je kategorie osob ve věku 15 – 25 let. Zuby nehty se drží osoby v rozmezí 35 – 45 let. Lapitelnost seniorů online reklamou je velmi omezená. Internetovou reklamu lze výborně zacílit. Většina formátu umožňuje obousměrnou komunikaci. Cena reklamy je dostupná téměř pro kohokoliv a možnost zpětné vazby a monitoringu je bezkonkurenční. Platby se uskutečňují, buď za zobrazení (CPT) nebo za prokliky (PPC) nebo za uskutečnění činnosti, kterou určil zadavatel (PPA). Mediálních formátů je na internetu nepřeberné množství.

Formáty internetové reklamy

 • Bannery
 • Vyskakovací okna
 • PR články – do blogů, sociálních sítí, jako tiskové zprávy…
 • E-mail
 • Videa, obrázky
 • Textové PPC reklamy
 • Mobilní reklama

Místa a formy spojené s distribucí PR či reklamních sdělení online

 • Blogy
 • Sociální sítě (Facebook, Twitter, youtube Linkedin a další)
 • Internetová média a vyhledávače (Google, Seznam, Youtube, Heuréka, mafra.cz, economia.cz a jejich jednotlivé zpravodajské či lifestylové produkty, portály televize…aktuální pořadí sledujte na NetMonitor.cz)
 • Průzkum či soutěže
 • SEO
 • Budování zpětných odkazů


5. Kino

Unie filmových distributorů uveřejňuje každý rok vývoj návštěvnosti českých kin. Za rok 2015 to bylo téměř 13 miliónů diváků a číslo každý rok stoupá. Dle dostupných dat lidé nejvíce navštěvují multikina (až 2/3 návštěvníků), zbytek malá místní kina. V kině zastihnete většinou mladou generaci, max. do 35 let. Záleží na daném filmu a jeho mediální úspěšnosti. Lidé míří do kina za zábavou, k čemuž byste měli přihlédnout při plánování reklamy (některé produkty a služby se prostě na tyto místa nehodí) a zejména pak při tvorbě obsahu spotu. Reklama na diváka číhá, buď přímo na plátně (on-screen), tak i mimo něj (off-screen). Na rozdíl od TV reklamy, divák většinou i reklamě věnuje dostatečnou pozornost, protože je už pohodlně usazen v sedadlech a napjatě očekává zahájení filmu. Cena reklamy se většinou různí kino od kina, dle návštěvnosti. Náklady na kino reklamu jsou většinou vyšší, protože musíte počítat s tvorbou spotu.

Prezentační formáty eventů

 • Řečník - můžete být v roli řečníka, v tomto případě většinou dostanete i bohatý reklamní prostor na tištěných i online materiálech. Prostor na sociálních sítích či na blogu atp.
 • Partner akce – je víceméně sponzorem akce. A za své donátorství si vysluhuje reklamní prostor na materiálech, na plakátovacích plochách, zmínku či krátká prostor pro představení, PR prostor v médiích, prezentační stánek, databázi účastníků, krátké networkingové setkání s vybranými účastníky atp.
 • Návštěvník – nemusíte se stát hned partnerem či řečníkem, ale návštěvníkem určitě. Pokud máte notnou dávku obchodního talentu, můžete navázat kontakty i tímto způsobem.

 

7. Televize

Toto médium záměrně vynechávám, protože v segmentu malých a středních firem nemá velkého uplatnění. Pokud vás tento formát zajímá, více informací nalezete zde.

​Další články k mediálnímu plánování a PR

 

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: