Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Jste připraveni realizovat marketingovou komunikaci?

Už máte alespoň nějakou představu  tom, co se pod marketingem skrývá a dokonce jste zjistili, že mnoho aktivit marketingové komunikace již provádíte. Bohužel však spíše nahodile, neřízeně, dle aktuální potřeby. Nejsou stanoveny žádné podnikové ani marketingové cíle, cesty k cíli ani nástroje marketingové komunikace k jejich dosažení. Výsledky se nevyhodnocují stejně jako efektivita vynaložených peněžních prostředků. Marketingový rozpočet není stanoven. Pachtíte se zbytečně, ale požadované výsledky se nedostavují. Pojďme začít od začátku.

1. Stanovte poslání

Mnoho z vás si jistě řekne… 
 • Malé firmy či projekty nevyžadují strategická plánování.
 • Situace na trhu se mění příliš rychle, plánování je zbytečné.
 • Na plánování přece nemáte čas, musíte se věnovat aktuální práci.

Opak je pravdou! To je třeba si uvědomit. Pokud chcete nastavit jakoukoliv marketingovou strategii, musíte vycházet z jasného poslání firmy a podnikových cílů. Využijte svůj podnikatelský plán.

Proto si stanovte poslání. Při formulaci si položte následující otázky a upřímně na ně odpovězte:
 • Kam chcete firmu dovést?
 • Co je hlavním předmětem vašeho podnikání? (Stručně a jasně definujte, v čem podnikáte.)
 • V čem chcete podnikat? (Neexistuje něco jiného, co si zákazník žádá, co umíte, ale přesto to nabízíme jen okrajově? Přemýšleli jste nad svým podnikatelským záměrem?)
 • Máme nějaké zásady, které pomáhají při nerozhodných situacích? 
 • Kdo je vaším typickým zákazníkem? (Popište ho.)
 • Proč chodí zákazníci právě k vám? (Co u nás oceňují? Proč si vybrali zrovna nás? Co jim jinde nenabízí?)

Příklady poslání: 

1.      Poslání společnosti Nitana – Pomáháme firmám růst. Poskytujeme jim ty správné informace, konzultace, kontakty a nástroje k tomu, aby byly na trhu, kde působí, úspěšnější a získaly ještě lepší image. Vždy jednáme v zájmu klienta a v mezích zákona. Žádný zákazník pro nás není příliš malý ani příliš velký.

2.      Poslání společnosti The Coca Cola Company – Osvěžit svět. Inspirovat okamžiky optimismu a štěstí. Vytvářet hodnotu a odlišnost.

3.      Poslání společnosti Starbucks Corporation – Naším závazkem je nabízet svým zákazníků nejlepší kávu na světě a vynikající zážitek z kávy. Do komunity, v níž působíme, přinášíme společenské, ekologické a ekonomické výhody a to způsobem, jakým provádíme naše obchody.

4.      Poslání společnosti Google – Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.

5.      Poslání společnosti Nokia – Naším příslibem je pomáhat lidem cítit se blízko těch, na kterých jim záleží. Lidé chtějí být skutečně spojeni, nezávisle na čase a místě, způsobem, který je pro ně velmi osobní. Nokia spojuje lidi novými a lepšími způsoby.

 Odpověděli jste si na otázky? Zohledněte je při definování poslání, které by mělo být stručné, jasné, konkrétní, realistické a motivační. 


Definujte vaše poslání:


 Pamatujte si, že definicí poslání to teprve začíná. Teď je nutné poslání následovat a realizovat vize, cíle, hodnoty, zásady s ním spojené. Teprve, až se stane pevným bodem ve společnosti, bude uvěřitelné i navenek.

 

2. Stanovte cíle

Nyní již víte poslání, na řadě je definovat cíle. Podnikové cíle stanovte všeobecně. Podnikové cíle z podnikatelského plánu  jsou základním kamenem pro formulací dalších dílčích cílů na všech úrovních a oblastech řízení firmy (marketing, obchod, finance, výroba, lidské zdroje atd). 

Příklady:
 • Podíl na světových či lokálních trzích
 • Kvalita výrobků
 • Nižší ceny než konkurence
 • Dodávat rychleji než konkurence
 • Meziroční růst ziskovosti/obratu
 • Množství zaměstnanců
 • Celková hodnota podniků
 • Zadluženost podniku
 • atp

Definujte vaše dlouhodobé podnikové cíle (na 2-3 roky)


 

3. Vyberte podnikatelské portfolio

Máte stanoveno poslání a hlavní podnikatelské cíle. Vyberte, zrevidujte vaše výrobky či služby a určete si produkty, které se podílejí na plnění vytyčených cílů. Musíte se rozhodnout, který produkt získá větší, menší nebo nulovou marketingovou podporu.

Položte si následující otázky:
 • Jaká je výnosnost jednotlivých produktů a služeb? (výnosy, náklady, čistý zisk)
 • Jaká je jejich pozice na daném trhu či segmentu? (podíl roste, klesá, tempo růstu zrychluje, zpomaluje, novinka nebo stálice)
 • Jaké další výrobky či služby vhodně rozšiřují stávající portfolio vzhledem k poslání a cílům?
 • A další

Vaše vybrané podnikatelské portfolio4. Jste připraveni realizovat marketing?

Máte stanoveno poslání, dlouhodobé cíle, ziskové portfolio výrobků. Je čas na dílčí cíle v oblasti marketingu a strategického plánování. Nicméně jste připraveni?

To zjistíte, když si zodpovíte následující okruhy otázek: 
 • Jak se management a zaměstnanci staví k marketingu? (Možné odpovědi: reklamu nepotřebujeme, je to vyhazování peněz, co si to zase vymysleli, nutná investice apod.) 
 • Informovali jsme dostatečně o všech výhodách, nevýhodách, omezeních a přínosech marketingu zaměstnance společnosti? Jak to přijali? Co můžeme udělat pro to, abychom jim to lépe vysvětlili?
 • Kdo ponese zodpovědnost za jednotlivé činnosti nebo za celý marketing? (Interní zaměstnanec či externí agentura?)
 • Se kterými členy týmu bude marketér spolupracovat? Jsou o tom informováni? 
 • Bude marketér člen vedení nebo spíše administrativní podpora? (Měl by být člen vedení.)
 • Jaké bude mít marketér pravomoci?
 • Má marketér nějaké profesní zkušenosti, vzdělání, kontakty?
 • Máme představu o nákladech na marketingové činnosti, včetně personálních?

Pokud se vám podařilo stanovit si poslání, cíle, vybrat produkty, které si zaslouží podporu a zamyslet se nad praktickou stránkou realizace marketingu, můžete směle začít.
Příští část bude věnována sestavení marketingového plánu, jako základního dokumentu koordinujícího marketingové aktivity.
 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 13.11.2013
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: