Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

SEO ANO nebo NE?

Začít optimalizovat nebo raději investovat do reklamy? Vrátí se vám všechno to úsilí, které investujete do posílení pozic ve vyhledávačích? A za jak dlouho? Podívejte se, co na to vyhledávač, uživatelé a dejte SEO zelenou či stopku.

 

Náplň práce vyhledávače

Pamatujte si, že náplní práce vyhledávače (v Česku Google, Seznam) je nabídnout uživateli ty nejlepší a nejrelevantnější výsledky, kdykoliv vloží do vyhledávacího políčka klíčové slovo nebo frázi. Chce jej přivést na ty nejlepší stránky co do obsahu, aktuálnosti…. Chce, aby byl uživatel spokojen a vracel se zpět.

 

Jak to tedy dělá?

  1. Pro vyhledávače pracuje robot, který prochází všechny stránky na internetu, které zná a indexuje je. Tzn., že si ze stránky uloží informace do databáze. 
  2. Když přijde na stránku poprvé, zaindexuje ji a poté se na ni vrací. Dělá to více či méně pravidelně. U pravidelně aktualizovaných webů častěji (třeba denně) a u ostatních dle potřeby. Co by na stránce taky dělal, když se na ní nic neděje. 
  3. Všechny získané informace prozkoumává a dle určité rovnice vytváří pořadí výsledků na daná klíčová slova.


Utajovaná rovnice o desítkách neznámých

Vyhledávač je přece jenom robot, a i když je snahou jeho tvůrců připodobnit jej k lidskému mozku, stále neumí improvizovat a funguje na základě zadaných proměnných, které nějaké hodně chytré hlavičky vymyslely.

Faktorů jsou desítky a přesné složení algoritmu je utajováno, včetně vah jednotlivých faktorů. Nebojte se, nejde o nesmysly, spíše o proměnné, které by měl každý kvalitní web obsahovat. Takže pokud si chcete zasloužit náklonnost vyhledávače a zobrazení do 10. pozice je dobré vědět, jaké zdroje dat jsou pro definici pravidel hry důležité:

 

  • Obsah stránek – texty, obrázky, videa i jejich historie. Říká se jim Onpage faktory. 
  • Externí zmínky o webu – kdo se na vás odkazuje (tvoří zpětné odkazy) mimo váš web. To jsou Offpage faktory.
  • Chování návštěvníků – co na stránkách dělají, jak se tam dlouho zdrží. Jedná se o uživatelská data. 


Do první desítky

Pravdou je, že není jedno, na které pozici ve vyhledávači se umísťujete po vložení klíčového slova. To, že se vám podaří dostat z 60. pozice na 25. je sice super, ale o moc více „ovoce“ vám to nepřinese.  Pamatujte, že návštěvnost prvních 3. pozic je největší a do 10. místa o dost klesne. A u dalších stran sestupný trend pokračuje. Pokud tedy optimalizujete, vyberte si ta klíčová slova, která jsou plně relevantní, a máte možnost dotáhnout to na první desítku. V opačném případě, zvolte efektivnější marketingový nástroj. 

  

Dělat nebo nedělat SEO

Pokud je pro vás důležité být ve vyhledávačích vidět cíleně na konkrétní výrazy a podstatná část vašich zákazníků pochází právě odtud, tak je pro vás optimalizace pro vyhledávače zajímavá.

Navíc se vám určitě bude líbit, že na rozdíl od jiných forem propagace za SEO neplatíte vyhledávači ani korunu. Vyhledávač si chce zachovat nestrannost a nezávislost. Chce rozhodovat sám a ne být kupován. To pro vás může znamenat velkou konkurenční výhodu, pokud optimalizujete pravidelně. Nová konkurence vás neohromí hned a můžete se na ni alespoň lépe připravit.

Samozřejmě existují případy, kdy není návštěvnost stránky žádoucí – jako třeba zabezpečené sekce webu, skryté stránky atp. Nebo váš produkt či službu na vyhledávačích stejně nikdo nehledá (např. investor určitě nehledá stavební firmu pro své obchodní centrum ve vyhledávačích).

A nebo prostě nemáte dostatek času, čekat na výsledky v řádu měsíců s nejistotou, že to co platilo dnes, už zítra platit nemusí.

V tomto případě si s optimalizací nemusíte dělat příliš hlavu a zvolte jiné formy propagace.

 

Lásku vyhledávačů si musíte zasloužit

Nikde pravděpodobně nenajdete přesný recept, jak se dostat na špici ve vyhledávání, ale pokud upřete své úsilí do tří následujících oblastí, můžete brzy uspět.


1. Kvalitní obsah (onpage faktory)

Dobrý obsah ocení nejen vyhledávače, ale hlavně vaši návštěvníci. Vyřeší, ispiruje, rozesměje, nakopne… Zkrátka a dobře je zaujme a vaše značka se bude koupat v záři reflektorů.

Tvorba obsahu - nepište, co vás napadne. Předně si uvědomte, čeho chcete dosáhnout, pro koho obsahy vytváříte (žena ve středních věku má jiné priority než puberťák po škole), a co pro ně můžete udělat (samozřejmě lépe či jinak než konkurence). Teprve potom začněte tvořit obsah.

Titulek a popis stránek (Title a Description) - titulek se zobrazuje v hlavičce prohlížeče a spolu s popisem i ve výsledcích vyhledávání. Je nutné, aby v sobě nesl klíčové slovo a to v nějaké kreativní formě. Chcete být sice vysoko, ale rovněž potřebujete zaujmout mezi konkurencí.

 

 

SEO vyhledávače, Malá marketingová, Jana Eckhardtová

 

Url stránek a podstránek by měla být krátká a výstižná, ať je na první pohled jasné, co na dané stránce je.

Klíčová slova – zamyslete se nad tím, jaká klíčová slova jsou pro vás zajímavá (z hlediska hledanosti, relevantnosti, dostupnost, ziskovosti, ale i námaze) a poté rozhodněte, která stránka by se na dané klíčové slovo měla zobrazit ve výsledcích vyhledávání. Pro tvorbu a sledování klíčových slov používáme Collabim. Zde se můžete dozvědět, jak s ním pracovat.

Struktura webu – přívětivá pro vyhledávače i uživatele, který se chce dostat tam, kam potřebuje do tří kliknutí. Myslete také na to, že nejdůležitější sdělení (pro uživatele i vyhledávače) by mělo být umístěno, co nejvýše a nejblíže k hlavní stránce.

Dostatek stránek i podstránek na klíčová slova.

Zdrojový kód – přehledný, dobře napsaný a bez chyb.

Popis obrázků, tzv. alt(ernativní) texty. Vyhledávače totiž obrázek nevidí, ale umí jeho existenci přečíst ze zdrojového kódu. Takže pokud mu popíšete, co na obrázku je, může s touto informací pracovat.

Takto vidíte obrázek vy Takto přečte obrázek vyhledávač
<p><img src="../images/articles/Struktura_tiskove_zpravy.jpg" alt="Struktura tiskove zprávy“ width="550" height="461" /></p>

 

 

Dostupnost stránek – není dobré, když některé stránky nefungují nebo se pomalu načítají. To se nelíbí ani vyhledávačům ani uživatelům.  

Historie a autorita stránek – vyhledávač má zkrátka rád, když jste staří dobří známí. Ví, že pravidelně publikujete a ostatní weby se na vás odkazují, mluví o vás.

 

Podrobnosti o onpage faktorech (připravujeme v říjnu 2017)

 

2. Externí odkazy (offpage faktory)

Nyní popřemýšlejte o tom, jak a kde získávat kvalitní zpětné odkazy. A to nejlépe tam, kde uživatelé řeší otázky spojené s vaším byznysem. Sociální sítě, komunity, blogy, poradny… Pozvěte na oběd novináře z oboru a dejte mu, co potřebuje vyřešit u čtenářů a on na vás na oplátku odkáže. Ale hlavně pište zajímavě, ať na vás lidé odkazují přirozeně.

 

Podrobně o offpage faktorech (připravujeme v říjnu 2017)

 

3. Chování návštěvníků

Nezapomeňte prozkoumat, co návštěvníci na vašich stránkách dělají, zda přijdou a hned odejdou, kudy chodí a na co klikají, jak se jim líbí vzhled stránek…

 

Co se v SEO nepromíjí

Ne všechny techniky optimalizace vidí vyhledávače rádi. Za mnohé z nich si vysloužíte pěkný „výprask“. 

Cloaking – nabízení jiného obsahu vyhledávačům a jiného návštěvníkům.

Klamavé přesměrování – na stránce slibujete, že odkaz vede na určité místo, ale návštěvníka ve skutečnosti odvedete jinam.

Odkazové farmy – jsou to stránky, jejímž jediným smyslem je vkládání zpětných odkazů na jiné stránky. Takže pokud vám někdo nabídne získání stovky zpětných odkazů ihned, bude se pravděpodobně jednat o tuto zakázanou techniku.

Skryté texty – můžete si je představit jako bílý text na bílém pozadí. Vyhledávač je přečte, ale uživatel nikoliv.

Duplicitní obsah – při vytváření obsahu se snažte obsah vytvářet sami, používejte vlastní formulace. Vyhledávač pozná, pokud opakovaně kopírujete články z jiných webu.

Keyword stuffing – je vlastně zahlcení stránek klíčovými slovy, které jsou vkládány nepřirozeně mimo kontext, jen pro účely optimalizace.

 

Články o SEO

Analýza konkurence SEO

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy

Najděte ta správná slova, zejména ta klíčová

Titulek a description

Ach ty SEO obsahy

SEO ano či ne

Sim sala bim, analýza klíčových slov v Collabim

Struktura, věk a rychlost načítání stránek

 

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: