Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Získejte 200 tisíc až 5 miliónů korun na komunikaci firmy. Z programu MARKETING

Jste malým podnikatelem nebo majitelem firmy do 250 zaměstnanců? Zamýšlíte se na účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách?

Pak je podpora prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách ušitá přímo pro vás.

Do roku 2020 Program MARKETING přerozdělí až 1,5 mld. Kč.


CO JE a CO NENÍ podporováno

 • Účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích
 • Pronájem. Zařízení a provoz stánku. Připojení k inženýrským sítím. Připojení k internetu.
 • Grafika stánku. Výkresová dokumentace
 • Povinné poplatky spojené s účastí a s provozem stánku
 • Doprava exponátů, stánku a vybavení.  Tam i zpět. Včetně balného a manipulace
 • Marketingové propagační materiály
 • Dotace není přidělována na obecnou reklamu, PR či marketing na daném trhu

 

KDO může žádat

 • Malý či středně velký podnikatel (tj. firma do 250 zaměstnanců)

 

KOLIK můžete získat financí na jeden projekt

 • Výše dotace se pohybuje mezi 200 000 – 5 miliónů korun na jeden projekt
 • Maximální výše podpory je 50% na jeden projekt
 • Tzn. že rozpočet jednoho projektu se pohybuje od 400 000 – 10 miliónů Kč
 • Dotace na dopravu ve výši 50% způsobilých výdajů. Maximálně však 150 000 Kč na jeden projekt
 • Dotace na propagační materiály ve výši 50% způsobilých výdajů. Maximálně však 50 000 Kč na jeden projekt


Program je v současné době otevřen a termín podání žádostí je možné do 30. listopadu 2015

 
 
Získejte dotaci a pronikněte na zahraniční trhy!

Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 8. 9. 2015

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Struktura, věk a rychlost načítání stránek
7. 11. 2017, SEO
Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: