Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

EU od května podpoří marketingovou propagaci v zahraničí

Evropská unie od května letošního roku podpoří zahraniční propagaci a výstavbu školících center u malých a středních podniků. Štědrou dotací 200 tis. – 5 mil. Kč na jeden projekt.

Hodláte rozšířit svoji působnost na zahraniční trhy?

Pak vězte, že program Marketing  vám výrazně usnadní cestu.

 

Podívejte se, zda je program určen právě pro vaše záměry:

 

 

Co je a co není podporováno

 • Účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích
 • Pronájem. Zařízení a provoz stánku. Připojení k inženýrským sítím. Připojení k internetu.
 • Grafika stánku. Výkresová dokumentace
 • Povinné poplatky spojené s účastí a s provozem stánku
 • Doprava exponátů, stánku a vybavení.  Tam i zpět. Včetně balného a manipulace
 • Marketingové propagační materiály
 • Dotace není přidělována na obecnou reklamu, PR či marketing na daném trhu

 

Kdo může žádat

 • Malý či středně velký podnikatel (tj. firma do 250 zaměstnanců)

 

Kolik můžete získat financí na jeden projekt

 • Výše dotace se pohybuje mezi 200 000 – 5 miliónů korun na jeden projekt
 • Maximální výše podpory je 50% na jeden projekt
 • Tzn. že rozpočet jednoho projektu se pohybuje od 400 000 – 10 miliónů Kč
 • Dotace na dopravu ve výši 50% způsobilých výdajů. Maximálně však 150 000 Kč na jeden projekt
 • Dotace na propagační materiály ve výši 50% způsobilých výdajů. Maximálně však 50 000 Kč na jeden projekt


 

 

 

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: