Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Najděte ta správná slova, zejména ta klíčová

Nalaďte své webové prezentace na notu internetových vyhledávačů. Okouzlete je a utrhněte si dlouhodobě přední pozice. Přirozeně, bez podpory PPC reklam. Chce to čas, chuť a hlavně analýzu klíčových slov.

Analýza klíčových slov vám napoví, co vaši zákazníci hledají, na co klikají a jaká slova využívají. Pomohou vám nastavit ideální strukturu stránek. Pusťte se do ní ještě předtím než programátor naťuká první řádky kódu. A pokud již své stránky máte, ale ve vyhledávačích jste někde v propadlišti, jděte na to od píky - pusťte se do SEO optimalizace.

 

Jak na analýzu klíčových slov

Nástrojů, které vám pomohou s analýzou klíčových slov je na trhu hned několik. Neděste se faktur za jejich využití. Pro menší až střední web rozhodně zvládnete udělat analýzu bezplatně s online nástroji za pomoci jakéhokoliv tabulkového procesoru (Excel, OpenRefine,...).

Doporučit vám však můžeme Collabim. Sleduje, měří a hodnotí pozice klíčových slov ve vyhledávačích, hledanost uživatelem, špehuje konkurenci a mnohé další. Pro 1 web zdarma, pro 15 webů za cca 1000,- měsíčně.

 

Šablona analýzy klíčových slov

Výstupem analýzy je seznam relevantních klíčových slov doplněný informací o hledanosti, konkurenčnosti, kategorii, cílové url, případně dalších informací dle zadání či potřeby. Pro ty z vás, kteří se chtějí pustit do analýzy klíčových slov sami máme připravenu šablonu.

Stáhnout šablonu

Staženo? Výborně, pojďme ji nyní spolu naplnit.


Dejte hlavy dohromady

Máte před sebou tabulku s mnoha řádky a sloupci. Pokud nevíte kde začít, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

  • Která slova vystihují hlavní stránku, produkt, službu,...?
  • Pod jakými slovy byste je hledali na webu?
  • Co by bylo dobré mít ještě na stránkách, co by mohlo návštěvníka zajímat?
  • Co zákazník hledá a potřebuje. Co řeší? Co ho pálí?

 

Vyždímejte “starý” web

Pokud již webové stránky máte, projděte si je a vypište si všechna klíčová slova, která vám padnou do oka. Nadpisy, názvy stránek, názvy skupin, kapitol, služeb, zvýrazněné texty atd. Pište vše, co vás napadne, v tuto chvíli nepřemýšlejte nad jejich využitím, relevantností atd.

Pokud své stránky teprve vytváříte, inspirujte se u konkurence a doplňte nápady o své vlastní.


Špehujte konkurenci

Volte ty větší. Je pravděpodobné, že budou mít propracovanější stránky. Projděte si je a vypište klíčová slova, která jsou zajímavá pro váš web.


Využijte kamarády

Co člověk, to jiný způsob myšlení. Využijte kamarády a známé, zeptejte se jich na jejich nápady. Zajímavé náměty získáte od lidí, kteří nejsou odborníky ve vašem oboru. Možná vás překvapí, pod jakými slovy by váš produkt hledal.

Vše si zapište na papír, do tabulky nebo přímo do Collabimu (výhoda - Collabim v zápětí sám načte všechna data - pozice, hledanost atd.).

Rozšiřte seznam na maximum

Seznam slov začíná pomalu růst. Zkusíme ho ještě rozšířit za pomoci nástrojů reklamních systémů. Pro návrhy klíčových slov vám poslouží Sklik a AdWords. Po registraci hledejte v nástrojích - návrh/plánovač klíčových slov.

Sklik

Pro zobrazení hledanosti zvoleného klíčového slova v  nástroji Sklik si nainstalujte Sklik plugin.

Sklik návrh klíčových slov, Malá marketingová, Jana Eckhardtová


Google AdWords

V Google AdWords získají přesnější údaje o hledanosti pouze Ti, kteří na Google utrácí své rozpočty (PPC kampaně). Ti ostatní mohou využít nástroj marketingminer.com, který za ně hledanost na Google dohledá.

 

Google Adwords, Malá marketingová Jana Eckhardtová

 

Postupně vkládejte již vymyšlená slova. Nástroj vám bude předkládat další varianty. Získaná klíčová slova včetně hledanosti vložte do své tabulky.

Další možností kde hledat ispiraci je Semrush.com či Keyword Tool Používáte-li Collabim, návrh klíčových slov se nabízí přímo v nástroji.


Co vyhledávač našeptá

Rozšiřte seznam klíčových slov za pomoci našeptávače. Poradí vám, co lidé nejčastěji v souvislosti s určitým slovem či slovním spojením zadávají. Jednoduše do políčka pro vyhledávání zadejte klíčové slovo a chvíli počkejte.

Google vyhledávač, Malá marketingová, Jana Eckhardtová

Možnosti vyčerpány

Základní seznam hotov? Pojďme ho trochu upravit/pročistit/vyladit.

Odstranění duplicit
V nástroji Collabim je o duplicity postaráno. Při importech i výběru slov vkládá nástroj klíčové slovo pouze jednou.

Jak na duplicity v Excelu?

Možnosti jsou dvě. Buď si udělat velkou kávu, seřadit klíčová slova podle abecedy a ručně vše promazat nebo využít funkce “Odstranit duplicity”.

Doplnění hledanosti

Doplňte ke všem klíčovým slovům hledanosti. Odstraňte ty, u kterých je hledanost nulová.

Škatulkujte, řaďte, třiďte

Abyste byli schopni rozhodnout o vhodné struktuře webových stránek, potřebujete si klíčová slova roztřídit. Vyberte klíčové slovo pro hlavní stranu, následně pro všechny podstránky. Optimálně zvolte 1-2 klíčová slova na stránku. Slova, kterým nemůžete přiřadit stránku si v seznamu nechte. Využijete je při tvorbě článků a zpětných odkazů.

Vyberte ty nejlepší

Ideální klíčové slovo je takové, které přivede zákazníka na váš web. Musí odpovídat jeho obsahu. Nenajde-li zákazník u vás co chce, brzy odchází a vyhledávač si časem zapíše u vašich stránek “černý puntík” za nerelevantnost.


Při volbě vhodného klíčového slova hodnoťte jeho: 

Hledanost -  prozrazuje kolik lidí daný výraz do vyhledávače zadalo. Pokud některá slova mají nulovou hledanost, nebudou asi ideálním slovem pro vaše stránky, přestože přesně definují váš produkt. Pokud máte klíčových slov málo, vraťte se k brainstormingu a zkuste na to jít odjinud.

Relevanci - pozor na příliš obecné a konkurenční slova. Pokud například nabízíte svatební šaty, obecný výraz “šaty” není zcela relevantní. Při cílení na obecné slovo “šaty” získáte velké množství návštěvníků, které váš produkt nezajímá. Jejich cílem mohou být společenské šaty, letní šaty, sportovní šaty atd. Soustřeďte se raději na long taily (konkrétní klíčová slova s nižší hledaností), které jsou specifičtější a přilákají toho pravého zákazníka.

Konkurenci a ziskovost - zhodnoťte, jestli to má smysl. Prozkoumejte konkurenci, jejich stránky, použitá klíčová slova. Zvažte kolik úsilí vás bude stát, abyste se prodrali na přední místa ve vyhledávačích a porovnejte vše s průměrnou cenou za “proklik” v reklamních systémech Sklik a Adwords. Občas se prostě vyplatí si přední místa zaplatit.

 

Pozor na sezónnost

Při výběru vhodných klíčových slov berte v potaz sezónnost. V případě klíčového slova “zimní bunda” bude průměrná hledanost nízká. Když si ale uvědomíte, že v letních měsících je poptávka po zimním oblečení nulová, zajímavost tohoto slova se pro jiné období zvyšuje. Sklik umožňuje export hledanosti klíčového slova v jednotlivých měsících. Google AdWords zase porovnání hodnot za určitá období. Myslete na to při výběru klíčových slov a v případě, že vaše sezóna není právě teď, udělejte si více verzí analýzy. Zjistíte tak možná zajímavé informace z trhu.

Klíčová slova, Malá marketingová, Jana Eckhardtová

Analýza klíčových slov vám napoví, jakou strukturu by měl mít váš web, jak budou vypadat meta tagy (titulek, description), o čem budete na webu psát. Nastaví optimální podobu a cílení zpětných odkazů. Připravte se však na to, že může trvat i několik let (v závislosti na produktu a konkurenci), než se dopracujete na přední pozice. Máme pro vás jediné doporučení - vytrvejte!

 

Články o SEO

Analýza konkurence SEO

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy

Najděte ta správná slova, zejména ta klíčová

Titulek a description

Ach ty SEO obsahy

SEO ano či ne

Sim sala bim, analýza klíčových slov v Collabim

Struktura, věk a rychlost načítání stránek

Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: