Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Onpage faktory, epizoda 3, 4 a 5 - Struktura, věk a rychlost načítání stránek

Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač. Zkroťte SEO ve svůj prospěch.

 

Struktura stránek

Vyhledávač stejně jako návštěvník potřebuje vést za ruku, aby se vašimi stránkami pohodlně dostal, kam potřebuje. Teď, tady a hned. Vyhledávač se orientuje dle klíčových slov, tak mu to zjednodušte a pro každé relevantní klíčové slovo vytvořte podstránku. Záměrem návštěvníka zase je dostat se na pár kliků a bez nervů, kam potřebuje, po cestě se neztratit a pokud by se rád vrátil, tak nechť najde jednoduchou zkratku (= na jeden magický klik) na hlavní stranu či do nadřazené kategorie. Struktura webu by tedy měla být natolik přehledná a provázaná vhodnými odkazy, aby se návštěvník hladce dostal, kam potřebuje - a to cca na 3 kliknutí (z hlavní strany do kategorie, do produktů, článků…) Nezatěžujte ho však příliš velkým výběrem, nebo jej na webu tak akorát zamotáte. Představte si sami sebe v obrovském nákupním centru, kde má každý obchod tři vchody i východy. Jednou stranou vejdete a dvěma dalšími můžete vyjít. Za chvíli nebudete vědět, kde se nacházíte, kam jste chtěli dojít a proč. Budete otrávení, frustrovaní a příště půjdete radši jinam - někam, kde mají jasné značení a intuitivní rozmístění vchodů/východů. Na internetu je to stejné a vy přece takhle zbytečně neodeženete své návštěvníky na konkurenční weby! 

 

Autorita a historie stránky

 Jak už víte, vyhledávač chce návštěvníkům nabízet ty nejlepší a nejrelevantnější stránky z daného oboru. To je jeho mise. Vnímá weby jako celky a ty největší autority posouvá nahoru. A autoritou jsou pro něj stránky, které:

  • splňují podmínky správné optimalizace,
  • aktualizují svůj obsah,
  • mají kontinuální a zvyšující se návštěvnost po delší období,
  • mají nízkou míru opuštění,
  • svou přehlednou strukturou pomáhají návštěvníkům v orientaci,
  • používají různé formy komunikačních kanálů.

 

Vyhledávač má rád vytrvalce. Myslíme tím aktivní vytrvalce maratonského ražení. Pořídíte-li si doménu a 5 let na ní nic aktivního neděláte, tak vám její pokročilý věk nijak výrazně nepomůže.

 

Need for Speed - rychlost a načítání stránek

 Ruku na srdce, jak dlouho jste ochotní čekat, než se vám daný obsah zobrazí? Dvě tři vteřiny? V době superrychlého internetu a vražedně velké konkurence už nikdo nečeká na nic! Prostě nakvašeně zvolíte jiný výsledek vyhledávání. Je trestuhodná škoda, když si dáváte s optimalizací svého webu taaakovou práci, ale spolehlivě ji hatí pomalé načítání stránek nebo neustálé výpadky při zobrazení stránek. Vyhledávač ani návštěvník nemají dlouhé načítání stránek rádi. Pokud si tedy při načítání vašich stránek stihnou uvařit kafe, nechte si zkontrolovat zdrojové kódy, velikost obrázků a další grafiku, hosting - zkrátka to vyřeště, jinak vaše optimalizace přijde vniveč

 

Pokud chcete zkontrolovat rychlost načítání svých stránek, použijte tento nástroj. Vyberte kontinent, zemi, prohlížet a testujte.

http://www.webpagetest.org/

 

SEO testování rychlosti, Malá marketingová, Jana Echardtová

 

Shrneme si to…

 Při tvorbě struktury svého milovaného webu mějte na paměti, že vyhledávač se orientuje dle klíčových slov, ale zákazník hlavně dle vámi mazaně předurčené cesty, která musí být jednoduchá, jednoznačná a s rychlým návratem zpět. Vyhledávač má rád vytrvalce, takže se prostě smiřte se stálým marketingovým úsilím a berte to jako součást denní rutiny. Za nějaký čas vás vyhledávač po zásluze odmění a povýší mezi autority. A autorita je to, co návštěvníci ve světě internetu hledají. Tak ať vás najdou! 

 

Články o SEO

Analýza konkurence SEO

Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy

Najděte ta správná slova, zejména ta klíčová

Titulek a description

Ach ty SEO obsahy

SEO ano či ne

Sim sala bim, analýza klíčových slov v Collabim

Struktura, věk a rychlost načítání stránek

 

GDPR v marketingu prakticky
18. 3. 2018, Marketing
Král buzzwords roku 2018 GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018. Dotkne se i marketingu jako oboru, jež zpracovává osobní údaje. Tečka. Amen.
Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: