Malé marketingové návody

Marketingový rozpočet - Malá marketingová

O rozpočtech malých firem

Kolik času za měsíc jste ochotni věnovat marketingové komunikaci, vy osobně? A případně, kolik vaši kolegové?
Jakou částku jste ochotni investovat každý měsíc, dlouhodobě, do marketingových aktivit (na práci člověka, do reklamy, grafiky, správy…)?

přečíst článek >
Akční marketingový plán - Malá marketingová

Akční marketingový plán

Musím vám zatleskat, protože jste zpracovali téměř vše, co má správný marketingový plán vaší firmy obsahovat. Všechny ty otravné výzkumy a průzkumy, SWOT analýza, definice cílů i marketingové strategie jsou za vámi! Vypadá to dobře, že ano? Udělali jste velký kus práce.

přečíst článek >
Komunikační mix, Malá mrketingová

Nástroje marketingové komunikace

Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4. „Pé“ marketingového mixu. Pojďte se podívat, co je cílem marketingové komunikace a jaké nástroje můžete využít pro komunikace své značky, produktů či služeb. A zda je vhodné integrovat či nikoliv.

přečíst článek >
Segmentace trhu - Malá marketingová

Segmentace, targeting, positioning

Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by měla být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti. Je dobré vědět komu prodáváte a co daná skupina zákazníků vlastně požaduje. Poté samozřejmě bude i vaše marketingová komunikace cílenější a bude mít vyšší účinnost, uspokojíte potřeby zákazníka, nikoliv vaše. Ušetříte si spoustu práce, energie a nakonec i finančních prostředků v procesu tápání „pokus-omyl“.

přečíst článek >
Marketingový cíl - Malá marketingová

Nastavení marketingových cílů

Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání. Teď je na čase určit, co vlastně chcete. Kam směřujete a kam se chcete dostat, Určit marketingový cíl a dílčí kroky, které vás požadovanému cíli přiblíží.

přečíst článek >
Situační analýza SWOT, Malá marketingová

Situační analýza (SWOT)

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální. Je tu SWOT analýza.

přečíst článek >
mikroprostředí firmy - malá marketingová

Mikroprostředí společnosti

Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit v marketingovém plánování i na to, v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

přečíst článek >
KOnkurence a trh - Malá marketingová

Trh a konkurence

Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy. Uděláme tzv. analýzu vnějšího mikroprostředí. Tvoří okolí vašeho podnikání, proto jej můžete výrazněji ovlivnit, ale i ono výrazně ovlivňuje vás.

přečíst článek >
Účel sestavení marketingového plánu | Malá marketingová

Účel marketingového plánu

Účel sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, v marketingovém plánu obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii a odpovědi na otázku proč jste se rozhodli přistoupit k sestavení marketingového plánu.

přečíst článek >
Makroprostředí - Malá marketingová

Makroprostředí společnosti

Zmapujeme současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy. Globálním okolím mám na mysli okolí na úrovni jednotlivých národů, které jsou jednotlivým subjektem neovlivnitelné, nicméně na něj působí a to různou intenzitou dle situací v jednotlivých oborech.

přečíst článek >

K úspěšnému startu vám pomůže

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.