Malé marketingové návody

Segmentace trhu - Malá marketingová

Segmentace, targeting, positioning

Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by měla být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti. Je dobré vědět komu prodáváte a co daná skupina zákazníků vlastně požaduje. Poté samozřejmě bude i vaše marketingová komunikace cílenější a bude mít vyšší účinnost, uspokojíte potřeby zákazníka, nikoliv vaše. Ušetříte si spoustu práce, energie a nakonec i finančních prostředků v procesu tápání „pokus-omyl“.

přečíst článek >
Marketingový cíl - Malá marketingová

Nastavení marketingových cílů

Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání. Teď je na čase určit, co vlastně chcete. Kam směřujete a kam se chcete dostat, Určit marketingový cíl a dílčí kroky, které vás požadovanému cíli přiblíží.

přečíst článek >
Situační analýza SWOT, Malá marketingová

Situační analýza (SWOT)

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální. Je tu SWOT analýza.

přečíst článek >
mikroprostředí firmy - malá marketingová

Mikroprostředí společnosti

Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit v marketingovém plánování i na to, v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

přečíst článek >
KOnkurence a trh - Malá marketingová

Trh a konkurence

Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy. Uděláme tzv. analýzu vnějšího mikroprostředí. Tvoří okolí vašeho podnikání, proto jej můžete výrazněji ovlivnit, ale i ono výrazně ovlivňuje vás.

přečíst článek >
Účel sestavení marketingového plánu | Malá marketingová

Účel marketingového plánu

Účel sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, v marketingovém plánu obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii a odpovědi na otázku proč jste se rozhodli přistoupit k sestavení marketingového plánu.

přečíst článek >
Makroprostředí - Malá marketingová

Makroprostředí společnosti

Zmapujeme současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy. Globálním okolím mám na mysli okolí na úrovni jednotlivých národů, které jsou jednotlivým subjektem neovlivnitelné, nicméně na něj působí a to různou intenzitou dle situací v jednotlivých oborech.

přečíst článek >
Marketingový plán - Malá marketingová

Co to je marketingový plán?

Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy, definujete nejlepší možný koktejl nástrojů marketingové komunikace se zákazníky.

přečíst článek >
Než začnete s marketingem - Malá marketingová

Jste připraveni realizovat marketing?

Už máte alespoň nějakou představu o tom, co se pod marketingem skrývá a dokonce jste zjistili, že mnoho aktivit marketingové komunikace již provádíte. Výsledky se nevyhodnocují stejně jako efektivita vynaložených peněžních prostředků. Pachtíte se zbytečně, ale požadované výsledky se nedostavují. Pojďme začít od začátku.

přečíst článek >
Co je to marketing - Malá marketingová

Co je to marketing? Reklama či web?

Marketing = reklama. Myslím, že s tímto tvrzení laické veřejnosti bojoval alespoň jednou snad každý marketér. Reklama je bezesporu součástí marketingu, velmi nákladnou součástí, nicméně rozhodně neplatí tvrzení uvedené v úvodu. Marketing ≠ reklama.

přečíst článek >

K úspěšnému startu vám pomůže

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.