Děkujeme za odeslání 1.

Gratuluji,

právě nastupujete cestu novodobého obchodu, kde za Vás pracuje online obchodník v režimu 24/7.

Abychom zhodnotili potenciál a úspěšnost naší spolupráce, musíte nás trochu uvést do obrazu. Stáhněte si krátký dotazník, zamyslete se, doplňte co nejpřesnější informace, a vyplněný jej odešlete jako přílohu přímo mně do schránky: jana@malamarketingova.cz.

Těším se na přínosnou spolupráci

Přeji prima den

Jana Eckhardtová

Tel: +420 724 797 697

Email: jana@malamarketingova.cz