marketingový plán a strategie marketingové komunikace

plán
 • Jak si na tom stojí má firma teď a kde je prostor pro raketový start?
 • Kdo je můj profitabilní zákazník a do kterých skupin není ziskové investovat?
 • Kde mohu zákazníka zastihnout naživo a kde online?
 • Kolik zákazníků mohu oslovit jednotlivými komunikačními kanály?
 • Kolik mě bude oslovení stát a kolik si mohu dovolit investovat?
 • Do kterých komunikačních kanálů a nástrojů investovat teď, do kterých později?
 • Jsou mé obchodní cíle splnitelné při daném rozpočtu?
 • Jak nastavit optimální obchodní a marketingové cíle, které mohu splnit?
 • Co chce zákazník slyšet a co mezi konkurenční komunikací obstojí, na co je už pozdě?
 • Preferuje zákazník raději vizuální, textovou informaci nebo video?
 • Kdy a jak často se zákazníkem komunikovat?
 • Jak získávat zpětnou vazbu a čím ji změřím?
 • S jakou marketingovou aktivitou začít / co nechat na později, aby měla největší efekt?
 • Kolik mi vlastně marketingová komunikace zabere času?
 • A kolik to celé bude stát?!

Získáte marketingový plán na 12 měsíců dopředu.
Dostanete dlouhodobě udržitelnou marketingovou strategii, o kterou se můžete bez obav opřít. 

vaše otázky & naše odpovědi

Co všechno obsahuje marketingový plán?

 • Situační analýza
 • Produkty, služby, konkurence
 • Segmentace a targeting – definice cílových skupin (popis, potřeba, kdy/kde se nachází, jaký je možný dosah a zásah v jednotlivém komunikačním médiu. Výše investice a výnosů pro 100%, 75% a 50% zásah).
 • Positioning – definice jednoznačné pozice na trhu v jednotlivých segmentech.
 • Marketingové a obchodní cíle (dosah, zásah, kontakt, prodej).
 • Sestavení komunikačního mixu (výběr profitabilních komunikačních kanálů na dané období)
 • Publikační plán – témata a formáty napříč komunikačními kanály směřujícími k cílovým skupinám.
 • Mediaplán – výběr online i offline médií pro public relations
 • Sestavení tzv. akčního plánu (harmonogram marketingových aktivit v průběhu 6 – 12 měsíců. Popis činnosti. Odpovědná osoba. Hodinová dotace. Náklady na pracovníka.)
 • Rozpočet na období 6 – 12 měsíců (počet hodin a finance na zajištění, detailní harmonogram).
 • Monitoring (návrh nástrojů pro vyhodnocení marketingové komunikace použitých marketingových kanálů).

Chci vidět nějaký výstup!

Podívejte se na šablonu marketingového plánu s ukázkou.

Proč potřebuji marketingový plán?

Abyste získali odpovědi na výše uvedené otázky a vaše investice/snaha byly korunovány úspěchem.

Kolik stojí marketingový plán?

Cena za zpracování kompletního marketingového plánu pro jednu společnost na 12 měsíců se pohybuje v rozmezí mezi 30 – 40.000 Kč plus DPH.

Jak dlouho trvá sestavení marketingového plánu?

Sestavení marketingového plánu je koncipováno do 3 etap a dle zkušeností trvá cca měsíc až 6 týdnů. Vyžaduje 2 – 3 společná setkání a pružné předávání dat. Čím lepší vstupní informace, tím rychlejší zpracování.

Jaký je nejbližší volný termín?

Ve většině případů jsme schopny zahájit spolupráci do jednoho až dvou měsíců od oslovení.

objednávka
marketingového plánu

Vytyčte si jasnou, dlouhodobě udržitelnou marketingovou strategii svého podnikání na 12 měsíců dopředu. Poznejte zákazníka a sdělte mu srozumitelně svou nabídku. Spočítejte, na kolik zákazníků dosáhnete a zda se vám to vyplatí. Dejte přednost profitabilním kanálům, ty ostatní uložte ad acta. Nastavte si motivační, ale reálné cíle. Vytvořte trefnou marketingovou komunikaci, získejte pozornost, opatřete si věrné zákazníky. Vše krok za krokem v souladu s marketingovým plánem.

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu.

7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

marketingové návody pro vás

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.