Marketingový slovník pojmů

a

b

 • B2B
 • Buzz marketing

c

č

d

e

f

 • facebook
 • facebook pixel
 • facebook business manager
 • facebook ads

g

h

 • homepage
 • hashtag
 • HTML

ch

i

j

k

 • klíčová slova
 • konverzní poměr

l

 • layout
 • landing page
 • linkbuilding

m

 • marketing
 • marketingový výzkum
 • marketingový plán
 • marketingový mix

n

 • nadlinková komunikace
 • newsletter

o

 • online marketing
 • obsahový marketing
 • off-page faktory
 • on-page faktory

p

 • podlinková komunikace
 • PPC reklama
 • public relations

q

r

 • reklama
 • reklamní sdělení

ř

 

s

 • SEO
 • spam

š

t

 • telemarketing

u

 • url

v

 • výkonnostní marketing
 • vlog

w

 • www

x

y

 • youtube

z

 • značka

ž