Marketingová superstar nebo hvězdná pěchota?

Správná volba. Marketing je součástí naprosto každého podnikání, ať jej soustavně provádíte či nikoliv. Vždy je prostor pro zlepšení a nové nápady.
Poodhalíte, jak pravděpodobně funguje firemní marketing a co podniknout pro lepší výsledky.

Test je určen pro ty z vás, kteří:

 • Se odhodlávají k systematické marketingové komunikaci. Často i léta.
 • Jsou rozhodnuti pro smysluplný marketing, ale nevědí, kde začít.
 • Realizují marketingové aktivity a cítí, že to chce noví vítr.
 • Pro marketingové superstar, jež chtějí mít potvrzeno, že jsou špička.
 • Pro zhodnocení marketingové aktivity drobných podnikatelů, malých a středních firem. Pro nakopnutí k restartu.

Nikdo vás nezkouší. Nebudete hodnoceni, ani vám nebude vydán certifikát či zvýšen/ponížen dosavadní plat. Slouží pro uvědomění, pobídku k lepším marketingovým zítřkům. Berte jej tak. Odpovídejte pravdivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pěknou zábavu!

Vyberte vždy jednu odpověď, která se shoduje nebo nejvíce blíží současnému stavu marketingu firmy:

 1. Co se u vás skrývá pod marketingem?
  • Většinou reklama, tvorba firemních materiálů, reklamních předmětů, popř. web
  • Mnoho různých aktivit, které prodávají zákazníkovi produkt/službu
  • Cíleně vybrané aktivity, jež systematicky směřují k uspokojení zákazníka od předprodejních aktivit až po hýčkání po prodeji, v souladu s firemními cíli.
 2. Jak u vás ve firmě pohlížíte na marketing?
  • Vyhazování peněz na aktivity, které nic nepřináší
  • Dělají to všichni, tak my musíme také
  • Vnímáme ji jako investici, která se dlouhodobě vyplatí
 3. Jaké činnosti ve vaší firmě spadají pod marketing?
  • Realizace takových nástrojů komunikace, které teď frčí. Strategii vůbec neřešíme. Funguje to jinde, musí to fungovat i nám.
  • Realizace i vyhodnocování jednotlivých nástrojů komunikačního mixu (PR, přímý marketing, osobní prodej, reklama, podpora prodeje) , bez nebo s vzájemnou propojeností, bez sestavení ucelené marketingové strategie, marketingového plánu
  • Sestavení marketingové strategie na určité období (sestavení marketingového plánu) v souladu s podnikovými cíli, její realizace a vyhodnocování účinnosti jednotlivých navrhovaných nástrojů. Následná optimalizace dle dosažených výsledků
 4. Kdo nese zodpovědnost za marketing?
  • Marketing děláme ve firmě tak trochu všichni. Pepa web, Irena posílá e-maily a pořádá akce a komunikuje se zákazníky. Karel tvoří databázi a rozdává slevy, Jana komunikuje s agenturou… Nějak extra o tom nediskutujeme.
  • Využíváme jednu agenturu na web, druhou na PR, třetí na tvorbu reklamy, něco děláme sami. Většinou vše řídí majitel či jiná osoba sama, diskutuje s každou agenturou zvlášť. Agentury dávají návrhy pro své specifické oblasti, propojení s ostatními marketingovými nástroji neřeší, takže aktivity nijak výrazně strategicky nepropojujeme.
  • Existuje jediná osoba, která je za něj zodpovědná, rozhoduje a deleguje úkoly. Komunikuje se subdodavateli
 5. Jakou má člověk zodpovědný za marketing zkušenost s marketingem
  • Prakticky žádnou
  • Je to student marketingu/nadšenec/samouk bez větší praxe
  • Je to člověk s praxí v marketingu/Je to expert na marketing
 6. Jaké postavení ve firmě má člověk zodpovědný za marketing?
  • Je to pomocná síla/brigádník/zaměstnanec jehož hlavní náplní práce je něco jiného
  • Je to administrativní pozice
  • Je členem vedení firmy
 7. Máte přehled o příležitostech či ohrožení ve státě/světě, prostě tam kde se vaše firma pohybuje?
  • Ne, nesledujeme je
  • Ano, zhruba víme co se děje
  • Ano, samozřejmě je sledujeme
 8. Víte, jak to vypadá v odvětví, ve kterém se pohybujete (vývoj, potenciál, struktura, velikost, bariéry..)?
  • Ne, nevěnujeme tomu pozornost
  • Ano, víme rámcově
  • Ano, sledujeme zcela detailně
 9. Sledujete vaši konkurenci?
  • Ne, nesledujeme
  • Ano, bedlivě sledujeme každý krok
  • Ano, vnímáme, kam směřují, ale neanalyzujeme je, jdeme vlastní cestou, popř. spolupracujeme
 10. Kdo jsou vaši zákazníci. Znáte jejich potřeby?
  • Jsme tu pro všechny, naše produkt/služby potřebují všichni
  • Cílíme na konečné spotřebitele/firmy. Domníváme se, že jejich potřeby známe
  • Máme stanoveny specifické skupiny zákazníků (segmenty) a na ně cílíme komunikaci (targeting, positioning). Potřeby ověřujeme dotazy a zpětnou vazbou
 11. Využíváte partnery a dodavatele pro spolupráci na marketingové komunikaci?
  • Ne, to lze?
  • Ano, někdy
  • Ano, aktivně je zapojujeme do našich kampaní a dělíme se o náklady
 12. Existují nějaké cíle, plány, strategie, rozpočty v marketingu?
  • Ne, nemáme stanoveny žádné cíle
  • Ano, máme stanoveny určité cíle, rozpočty i vágní plány na neurčité období. Tím pádem se špatně vyhodnocují a dosahují.
  • Ano, máme stanoveny strategické marketingové cíle, plány i rozpočty na určité období, které vyhodnocujeme a znovu upravujeme dle výsledků.
 13. Jaké nástroje využíváte ke komunikaci a jakým způsobem?
  • Zejména reklamu online či offline, web a Facebook, o dalších nástrojích toho moc nevíme
  • Využíváme více nástrojů odděleně, nejsou nijak strategicky řízeny a posouvány. Může se jednat o public relations (vztahy se zákazníky, veřejností, s novináři, akce, veletrhy, semináře..), přímý marketing (e-mailing, telemarketing..), podporu prodeje (motivace, soutěže, věrnostní programy..), reklamu (online, offline) i osobní prodej (databáze, CRM systém..).
  • Využíváme vybrané položky komunikačního mixu v souladu s promyšlenou cenovou, produktovou, distribuční a zákaznickou politikou. Veškerá komunikace se drží jednoho konceptu, jednotlivé nástroje jsou propojeny.
 14. O čem, se zákazníky komunikujete?
  • O nových obchodních nabídkách. Představujeme nové produkty a služby.
  • Informujeme o produktech a službách a snažíme se, sem tam, vytvořit nějakou zajímavou informaci (např. k fungování produktů nebo k dění ve firmě či oboru). Obsahy vytváří ten, kdo má zrovna čas.
  • Komunikace je založena na potřebách zákazníka. Přesně víme, co žádá a na co se ptá a co ho zajímá. Vytváříme komunikační obsah, který mu pomáhá vyřešit jeho problém. Skrze kanály, kde se vyskytuje. Mluvíme jeho jazykem. Využíváme systematicky mix některých z uvedených forem obsahu (návody, články, e-booky, šablony, katalogy, videa, audia, infografika, webináře, semináře, případové studie, testy, srovnání, soutěže, aplikace, cenové pobídky). Máme stanovenu odpovědnou osobu a obsahový plán.
 15. Vyhodnocujete jednotlivé aktivity a jejich efektivitu?
  • Ne, protože většinou nevíme jak/ nejsou lidi/ nepřijde nám to podstatné
  • Ano, některé aktivity vyhodnocujeme
  • Ano, monitorujeme marketingové aktivity, vyhodnocujeme a zpětně upravujeme pro dosažení lepších výsledků
 16. Máte představu o výši investice na marketingové činnosti, včetně personálních měsíčně?
  • Nemáme, kolik je efektivní?
  • Ano, rámcově
  • Ano, víme přesně, kolik můžeme investovat do marketéra i do realizace marketingu.
 17. Kolik času věnujete marketingovým činnostem měsíčně?
  • Nevím, tak hodinku, dvě týdně. Nárazově.
  • 10 – 20 hodin
  • 60 hodin a více
 18. Jste si vědomi dlouhodobosti, systematičnosti i limitů, které jsou s marketingem spojeny?
  • Marketing má nějaká omezení?
  • Chápeme, že nic není hned
  • Chápeme, že nic není hned a bez spolupráce ostatních oddělení ve firmě, bez systematičnosti snažení a určitého finančního rozpočtu, to půjde velmi těžko
 19. Jak dlouho jste ochotni čekat na výsledky marketingové komunikace
  • Pokud se nic neděje do 3 měsíců, kampaň odpískáme
  • Do půl roku
  • Chápeme, že čím víc úsilí marketingu věnujeme, tím dříve budou výsledku. Od startu, přes tvorbu nástrojů k viditelným výsledkům je minimálně roční cesta
 20. Jak to vidíte teď? (jste spokojeni s tím, co děláte, je to efektivní, je to finančně přijatelné, atp.)
  • No, moc nám to nefunguje. Nějakou marketingovou aktivitu vyvíjíme, ale moc to vidět není/Neděláme žádné marketingové aktivity
  • Některé nástroje fungují perfektně a přináší efekt, s některými nevíme co počít/na některých by se dalo ještě zapracovat
  • Marketing přináší skvělé výsledky/Vše se nám daří i bez marketingu :-)
 21. A jedna závěrečná. Baví vás to, co děláte?
  • Dělám to, protože musím. Nejraději bych to předal/a.
  • Některé marketingové aktivity mě baví více a některé méně. Ale když si to trh žádá.
  • Marketing mě i celou firmu baví. A vidí to i naši zákazníci.
Pro vyhodnocení testu zadejte email
zpracování osobních údajů