Komunikační mix

V marketingu hovoříme o dvou ustálených slovních spojeních/termínech, které obsahují slovo “mix”. A sice marketingový mix a komunikační mix. V angličtině má marketingový mix zkratku 4P, neboť pojmy, které zahrnuje, na “p” začínají. Jsou to product, price, place a promotion, aneb produkt, cena, místo a propagace. 

A “náš” komunikační mix, o kterém se bavíme právě teď, se vlastně rovná poslední zmíněné kategorii. O tom, jak sestavit ideální komunikační mix, jsem dříve napsala obsáhlý článek, na který vás, jak jinak, teď ochotně upozorním. Pokud jste se tu však ocitli jen proto, že chcete vědět, co je to komunikační mix, vypíchnu jen to nejdůležitější, co potřebujete vědět. 

Jak už jsem uvedla, komunikační mix se rovná propagaci, tedy souhrnu všech komunikačních prostředků, které firma nebo živnostník využívá ke komunikaci se stávajícími či novými zákazníky. 

Spadá sem reklama, podpora prodeje aneb sales promotion, vztahy s veřejností aneb public relations, osobní prodej aneb personal selling, direct marketing a v neposlední řadě i moderní “mladé nástroje”. 

Mezi ty řadíme třeba buzz marketing, virál, wom, guerilla marketing nebo třeba obsahový marketing… 

Komunikační mix by měl váš markeťák navrhnout tak, aby dával hlavu, patu a smysl. Asi nemusím vysvětlovat, že co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého a naopak.