5 - 15 nových poptávek každý měsíc

školení

Ušetřete hodiny času stráveného telefonováním na “studené” kontakty a investujte svoji energii pouze tam, kde je zřejmý zájem o vaše služby a produkty. 

V průběhu každého měsíce vám předložíme 30 – 50 nových dotazů od potenciálních zákazníků. Ty následně proměníte na 5 – 15 nových zakázek. A někdy i více.

N E Ú N A V N Ý  Online obchodník, který obchoduje v režimu 24/7.

důkazy

LinkedIn je profesní sociální síť. Slouží k tomu, aby mezi sebou mohli lidé sdílet profesní informace, výsledky a úspěchy a mohli se propojovat s kontakty, které znají. Alespoň tak o něm většina lidí smýšlí. Málokdo však ví, že LinkedIn je také výborný nástroj pro obchodní akvizice, který může takzvaný “cold calling” i zcela nahradit.  

Pár příkladů z praxe

Obchodní akvizice LinkedIn Malá marketingová 

Jak funguje spolupráce

Spolupráce musí být dlouhodobá. Jenom taková spolupráce má totiž smysl. Pro vás i pro nás. Fungujeme na měsíčních úkolech a vyhodnoceních. Každý měsíc pro vás:

 • Oslovíme 800 – 1000 osob dle předem vybraných kritérií. Vyladěných tak, aby byl zásah co nejpřesnější a dával smysl. 
 • Použijeme zásadně metodu oslovování One to one – komunikace bude individuální, včetně personifikovaného oslovení.
 • Průměrná úspěšnost reakce se pohybuje cca na 30 % napříč obory podnikání. Můžete tedy počítat s cca 200 – 300 reakcemi na oslovení. 
 • Dalších zhruba 10 % reagujících položí doplňující dotazy (cca 30 – 50 osob)
 • Dotazy jsou průběžně evidovány ve sdíleném reportu ve formátu – jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, kontakty, dotazy.
 • Report je přístupný klíčovým osobám z vaší společnosti v průběhu celého měsíce. 
 • Rozjednaný obchodní případ předáme obchodníkovi, marketingovému oddělení, vedení firmy, které obchodní případ přebírá a dotahuje až do uzavření smlouvy.
 • Práce se současnými připojeními – tvorba obsahu, správa doporučení, osobní zprávy
 • Práce se současným připojeními – měsíční práce s událostí – online setkání s 100 – 400 cílovými osobami v konkrétní čas (např. formou webináře, prezentace, rozhovoru)
 • Na konci každého měsíce vyhodnocujeme naši společnou snahu – počet oslovených, počet reakcí, počet dotazů a konkrétní poptávky. Provedeme změny a zlepšení, která z dosavadních výsledků vyplynou. 
 • K dispozici dostanete databázi osob, které jsme oslovili (jméno, email, společnost) k obchodnímu využití.
 • K dispozici dostaneme rovněž databázi osob, které jsme připojili (jméno, email, společnost)
 • A tak stále dokola. 

Rozjednejte měsíčně 30 – 50 potenciálních zákazníků a s 5 – 15 z nich uzavřete smlouvu díky LinkedIn obchodníkovi.

Měsíční (roční, jiné období) srovnání s LinkedIn obchodníkem a bez něj

Využití LinkedIn akvizic ušetří obchodníkům spoustu času, který díky tomu mohou věnovat důležitějším činnostem. LinkedIn je jedinečným pomocníkem, který zcela nahradí telefonické nasmlouvání osobních schůzek.

Uvádíme příklad, nicméně vy si dosaďte čísla vlastní.

 • Cíl – je uveden v počtu nově uzavřených smluv za měsíc
 • Úspěšnost – vyjadřuje úspěšnost při obchodování. Je uvedena v % a vyjadřuje, kolik % uzavřených smluv připadá na počty jednání. Absolvujete tedy 10 obchodních jednání a z toho uzavřete 2 smlouvy. Vaše úspěšnost je 20 %. Při využívání “cold call” bude úspěšnost nižší než při LinkedIn akvizicích, protože při telefonování zastihnete cílovou osobu zpravidla nepřipravenou, ale na LinkedInu jednáte pouze s těmi, kdo o to sami projeví zájem.
 • Počet jednání/telefonátů… – počet rozjednaných příležitostí, které vám při dané úspěšnosti zaručují dosažení stanoveného cíle.
 • Pracnost – jaký je rozsah práce na jednotlivém úkolu v hodinách.
 • “Cold call” – počet telefonicky oslovených subjektů, které vám při dané úspěšnosti zaručují dosažení stanoveného cíle.

Obchodní akvizice LinkedIn srovnání Malá marketingová

Cena – měsíční náklady na službu LinkedIn obchodníka

Měsíční paušál 18 000 Kč 

+

Měsíční poplatek cca 2 000 Kč síti LinkedIn

Návratnost

Návratnost investice závisí na dvou proměnných:

 1. Průměrná tržba za službu/produkt – měly by se pohybovat minimálně v nižších desítkách tisících. 
 2. Doba od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem a uzavřením smlouvy.

Obchodní akvizice LinkedIn návratnost Malá marketingová

Postup spolupráce

Zhruba do jednoho měsíce od prvního kontaktu zahajujeme obchodní akvizice.

1.měsíc 

 • Vybereme a nastavíme profil LinkedIn obchodníka
 • Vytvoříme ty nejvhodnější filtry pro váš byznys: pracovní pozice, obor, velikost společnosti, roky praxe, lokalita, a dalších 22 kritérií. Tak, aby byl zásah co nejpřesnější.
 • Napíšeme trefné texty pro oslovení one to one s jasnou výzvou k poptávce.
 • Založíme report pro vaši kontaktní osobu (obchodník, marketér…) na sdíleném místě na Cloudu.
 • Vysvětlíme přebírání poptávek.
 • Provedeme testovací akvizici na vzorku vybraných 800  osob
 • Dodáme Vám databáze vyfiltrovaných osob – potenciálních zákazníků (jméno, společnost, email)

Od 2. měsíce

 • Ostrá obchodní akvizice směřující na 800 – 1 000 cílových osob měsíčně
 • Reportování 
 • Předávání poptávek obchodníkovi
 • Vyhodnocení
 • Databáze oslovených osob (jméno, společnost, email)
 • Databáze připojených osob (jméno, společnost, email)

Od 3. měsíce

 • Ostrá obchodní akvizice směřující na 500 cílových osob měsíčně
 • Práce se současnými připojeními tvorba obsahu, správa doporučení, osobní zprávy
 • Práce se současným připojeními – měsíční práce s událostí – online setkání s 100 – 400 cílovými osobami v konkrétní čas (např. formou webináře, prezentace, rozhovoru)
 • Reportování 
 • Předávání poptávek obchodníkovi
 • Vyhodnocení

Překážky a rizika spolupráce

 • Nedostatečně velká cílová skupina osob na LinkedInu (minimum je 20 000 osob z cílových filtrů)
 • Typicky se to týká lidí z neziskových organizací, některých zdravotnických pozic a nižšího managementu. 
 • Riziko – nejčastěji dochází k velké prodlevě mezi poptávkou a reakcí obchodníka.

Proč my

Protože optimalizujeme marketingovou komunikaci malých a středních firem už desátým rokem: od tvorby marketingových plánů a strategií až po finální realizaci, zejména však prostřednictvím výkonnostních marketingových aktivit. 

Protože LinkedIn obchodní akvizice provozujeme pátým rokem a považujeme je za nejluxusnější nástroj podpory osobního prodeje.

Chcete-li o nás vědět více, probrouzdejte náš web  nebo prostě zavolejte.

Omezená nabídka

Služba Obchodní akvizice je od září 2020 zpřístupněna maximálně 6 novým klientům:

 • Aktuální stav – 5 klientů, 1 od srpna 1 volné místo
 • Jednoznačně dáváme přednost dlouhodobé pravidelné spolupráci – na jednorázových akvizicích nespolupracujeme.
 • Vyhrazujeme si právo výběru klienta dle jeho oboru podnikání a analýzy potenciálního úspěchu. Proto se nezlobte, když vás odmítneme. Chceme pomáhat tam, kde má naše pomoc smysl. Nicméně vám vždy sdělíme důvod a doporučíme jiný vhodný komunikační kanál.
 • Neomezujeme se lokalitou – obchodní akvizice online zvládáme celosvětově v angličtině a samozřejmě v češtině a slovenštině.

FAQ

Myslíme si, že náš popis byl vyčerpávající, ale nebojte se klást případné dotazy, které vám uvízly v hlavě. 

Školení

Pokud jste skálopevně přesvědčeni, že se akvizice naučíte sami, máme pro vás školení, které vás krok po kroku připraví na vaše první obchody na Linkedinu.

objednávka
obchodní akvizice pro B2B

Vymáčkněte z Linkedinu desítky poptávek měsíčně.

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu.

7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

marketingové návody pro vás

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.