B2B

Neboli business-to-business. Za uspokojivý český překlad považujeme “od obchodníka k obchodníkovi”. Jak název napovídá, slovní spojení zaštiťuje obchodní vztahy a úkony mezi dvěma podnikajícími subjekty. Spadá sem vše, co provází doporučení, nákup, fakturaci, doručení (…) mezi jednou a druhou stranou. 

Nakupující zde zpravidla není koncovým zákazníkem, ale nakupuje proto, aby se získanou hodnotou dále generoval nové hodnoty. B2B stojí na dlouhodobých vztazích, dobré pověsti a doporučeních. 

Jeden příklad za všechny: 

Společnost pana Viditelného vlastní reklamní plochy, billboardy třeba. Kdykoliv potřebuje pan Viditelný polepit billboard plakátem s novým potiskem, obrátí se na paní Barevnou, která vlastní tiskové centrum. 

Pan Viditelný dobře ví, že paní Barevná je rychlá a spolehlivá a paní Barevná má za léta spolupráce jistotu, že když panu Viditelnému pošle fakturu za tisk, peníze na svém účtu uvidí brzy. 

Jejich B2B funguje a ani jeden nemá potřebu hledat za svého obchodního partnera náhradu.