Malé marketingové návody

Marketingový plán - Malá marketingová

Minimalistický marketingový plán

Původní marketingový plán v jeho minimalistické verzi. Protože chápu, že ne všichni z vás mají chuť a čas na podrobné analýzy trhu. Protože je lepší pracovat s nějakými informacemi než se žádnými. Protože je mnohdy lepší vyrazit než stále dokola vymýšlet podrobné strategie a plány. Protože stále ještě obsahuje informace, které pochopí podnikatel bez hlubších marketingových znalostí.

přečíst článek >
Akční marketingový plán - Malá marketingová

Akční marketingový plán

Musím vám zatleskat, protože jste zpracovali téměř vše, co má správný marketingový plán vaší firmy obsahovat. Všechny ty otravné výzkumy a průzkumy, SWOT analýza, definice cílů i marketingové strategie jsou za vámi! Vypadá to dobře, že ano? Udělali jste velký kus práce.

přečíst článek >
Komunikační mix, Malá mrketingová

Nástroje marketingové komunikace

Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4. „Pé“ marketingového mixu. Pojďte se podívat, co je cílem marketingové komunikace a jaké nástroje můžete využít pro komunikace své značky, produktů či služeb. A zda je vhodné integrovat či nikoliv.

přečíst článek >
Segmentace trhu - Malá marketingová

Segmentace, targeting, positioning

Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by měla být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti. Je dobré vědět komu prodáváte a co daná skupina zákazníků vlastně požaduje. Poté samozřejmě bude i vaše marketingová komunikace cílenější a bude mít vyšší účinnost, uspokojíte potřeby zákazníka, nikoliv vaše. Ušetříte si spoustu práce, energie a nakonec i finančních prostředků v procesu tápání „pokus-omyl“.

přečíst článek >
Marketingový cíl - Malá marketingová

Nastavení marketingových cílů

Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání. Teď je na čase určit, co vlastně chcete. Kam směřujete a kam se chcete dostat, Určit marketingový cíl a dílčí kroky, které vás požadovanému cíli přiblíží.

přečíst článek >
Situační analýza SWOT, Malá marketingová

Situační analýza (SWOT)

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální. Je tu SWOT analýza.

přečíst článek >
mikroprostředí firmy - malá marketingová

Mikroprostředí společnosti

Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit v marketingovém plánování i na to, v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

přečíst článek >
KOnkurence a trh - Malá marketingová

Trh a konkurence

Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy. Uděláme tzv. analýzu vnějšího mikroprostředí. Tvoří okolí vašeho podnikání, proto jej můžete výrazněji ovlivnit, ale i ono výrazně ovlivňuje vás.

přečíst článek >

K úspěšnému startu vám pomůže

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.