CPC

CPC aneb Cost per click aneb cena za proklik, aneb částka, kterou platíte za proklik na své stránky. Občas někdo mylně zamění termín s pojmem PPC. Pozor na to, ačkoliv spolu pojmy velmi úzce souvisí, není to totéž. 

PPC reklama je typ reklamy používaný snad nejčastěji na Facebooku, kdy inzerent platí pouze za tu reklamu, kterou uživatel “proklikne” na stránky. A CPC označuje sumu, kterou je za takový proklik inzerent ochoten zaplatit. Přičemž platí, že čím je vyšší proklikovost, tím nižší je částka, kterou inzerent za každý jednotlivý proklik platí. S termíny je úzce svázán ještě další třímístný pojem, a sice CTR.

Mimochodem, jsem si vědoma toho, že pokud jste dorazili právě sem, je to proto, že hledáte význam marketingového pojmu CPC. Co byste tu jinak dělali, že? Nemůžu si však dovolit připravit vás o situaci, do které jsem se během sepisování tohoto pojmu dostala. 

Odstavec o CPC jsem chtěla začít asi nějak takhle: 

“V marketingu existují dva třímístné pojmy sestávající z písmen C a P, a sice CPC a PPC… ”

 No jo, napadlo mě vzápětí, a co když to není pravda? 

Pro klid svojí duše jsem si zbývající možné kombinace tří míst a dvou písmen ještě vygooglila. 

Výsledek? 

PCP aneb PeaCe Pill je anglická zkratka pro fencyklidin, drogu častěji známou jako “andělský prach”. PCC má být zase “koncepce tramvaje, kterou v USA před druhou světovou válkou zvolili za nejlepší řešení tramvaje”. Formulace mě pochopitelně dostala do kolen. Tušíte, co se mohlo skrývat pod kombinací CCP? Nic menšího než Čínská komunistická strana. 

Co si s takovou informací máte počít? Prostě se jen zasmějte, pokud vám tedy přijde, že to stojí za to.