Decision maker

Pokud se jen trochu orientujete v angličtině, sami si umíte přeložit, že decision maker je osoba, která dělá rozhodnutí. Do češtiny překládáme termín trochu úhledněji jako “osoba s rozhodovací pravomocí”. 

Zkrátka někdo, kdo má poslední slovo ohledně důležitých rozhodnutí. Nebo ohledně rozhodnutí, která se tváří, že jsou důležitá.

Typicky považujeme za decision makera v marketingu třeba kreativního ředitele. Člověka, který udává směr, kterým se brand/značka ubírají.