e-commerce

Jako e-commerce označujeme veškeré obchodní činnosti prováděné na internetu pomocí dalších elektronických prostředků. E-commerce zahrnuje prakticky všechno, co vede k internetovému prodeji či nějak navyšuje jeho efektivitu. 

Většinou se pojem skloňuje v souvislosti s e-shopy. Spadají sem třeba PPC reklamy, SEO, newsletter, ale i komunikace, servis nebo distribuce.