Etický kodex reklamy

Etický kodex je něco jako morální kodex pro reklamu. Jde o soubor pravidel, které vydala Rada pro reklamu. Podle nich by reklama měla být pravdivá, slušná a čestná.

Ovšem, pravdivost, slušnost a čestnost reklamy se víceméně nedá nikterak vymáhat. Jak jsem uvedla, jde jen o morální normu. Taky to podle toho občas vypadá.