Focus group

Malá skupina lidí – respondentů, jeden facilitátor, řízená a strukturovaná diskuze o tématu. To je focus group, metoda kvalitativního (nikoliv kvantitativního – proto ta malá skupina), jejímž cílem je zjistit zpravidla názory a postoje dané cílové skupiny. A také důvody toho, proč právě takové postoje zaujímají. 

Možná vás už napadlo, že z formátu focus group vychází například pořad Máte slovo moderátorky Michaely Jílkové. Dvě diskutující skupiny (každá zpravidla na zcela opačné straně barikády než ta druhá) diskutující o nějakém tématu. Také jde tak nějak o to zjistit, jaké stanovisko daná strana zastává a proč. 

Jak jsem ale uvedla, pořad z formátu focus group jen určitým způsobem vychází a já ho uvedla pro ilustraci, rozhodně bych tyto dvě podoby nezaměňovala. Už proto, že zatímco pořadem – pokud jste ho někdy viděli, nejspíš mi dáte za pravdu – to obvykle srší emocemi a názorové skupiny jsou buďto levá nebo pravá, nula nebo jednička, zkrátka binární postoje, zatímco ve focus group se respondenti vybírají podle toho, zda o tématu něco vědí, avšak rozhodně se neřadí do žádných názorových bojových táborů. Jedná se řízenou diskuzi na určité téma s cílem zjistit názory a z diskuze vyjít s nějakým závěrem, který vypovídá o tom, jaké názory lidé zastávají a proč.