HTML

HTML aneb nezkráceně HyperText Markup Language aneb v češtině textový značkovací jazyk. HyperText znamená, že můžete texty vzájemně propojovat prostřednictvím odkazů (díky tomu můžeme tvořit linkbuilding), Markup zase označuje možnost napsat něco třeba tučně nebo kurzívou nebo zvětšit titulek. Jedná se o původní jazyk používaný k tvorbě základní obsahové kostry webových stránek. 

Dřív se používal hojně, dnes už je povětšinou nahrazený svým následovníkem, modernější verzí XHTML.