Konverzní poměr

Konverzní poměr je pojem z online marketingu. Označuje množství lidí, kteří na našich webových stránkách provedli to, co jsme si přáli, aby provedli. 

Mezi druhy konverzí, kterým marketéři obvykle věnují pozornost, patří třeba stažení souboru z webu – například části e-booku, kterou provozovatel webu věnuje zdarma, přihlášení k odběru newsletteru, kliknutí na některý kýžený odkaz, odeslání vyplněného kontaktního formuláře nebo objednávka a zaplacení zboží v e-shopu.

Konverzní poměr se počítá v procentech a zjistíte ho tak, že vydělíte počet těch, kteří na vašem webu požadovanou akci provedli počtem těch, kteří web navštívili a tento podíl vynásobíte stovkou.

zkonvertovaní návštěvníci / všichni návštěníci * 100 

Dobře vedené stránky mají konverzní poměr kolem 1 %, u konkrétních produktů nebo služeb, takzvaných bestsellerů může dosahovat i několika desítek. Konverzní poměr samozřejmě ovlivňuje i to, jak je vaše stránka vedená z hlediska použitelnosti a nakolik pečujete o obsah

Pokud se vaše konverze pohybují pod procentem, děláte někde chybu. Nemusí být nikterak velká, nápadná, a přesto může být fatální. Minimálně pro vaše podnikání. Poraďte se s někým, kdo tomu rozumí, co můžete dělat lépe.