Marketingový výzkum

Vědci provádí výzkum proto, aby věděli, jak “funguje” nějaká nemoc a mohli ji léčit. 

Sociologové provádí výzkum proto, aby pochopili chování společnosti. 

Marketéři provádí výzkum proto, aby… 

… zjistili, co si trh momentálně žádá. 

… poznali cílovou skupinu daného produktu.

… stanovili cenu.  

… odhalili konkurenci. 

… mohli správně zacílit reklamu

… vybrali nejlepší způsob distribuce. 

… odhadli budoucí vývoj. 

… poskytli zpětnou vazbu zadavateli. 

Všechny výše zmíněné kategorie jsou důležité a jedna bez druhé těžko obstojí. 

Cílem marketingového výzkumu je – nejspíše nepřekvapivě – zjistit, jak a komu prodávat.