Reklama na Facebooku

Reklama na Facebooku je nejčastější způsob online reklamy současnosti. A také nejspíš nejjednodušší. Facebook má totiž kde kdo. Jen v České republice má profil na modrobílé sociální síti pět milionů lidí. 

Mimochodem, kdybyste měli dost peněz, můžete si klidně zaplatit to, aby vaši reklamu všech těch pět milionů lidí vidělo. Otázka je, komu by taková kampaň stála za to. Reklama na Facebooku se dá totiž velmi, velmi dobře cílit. 

Dá se zde cílit na pohlaví, na určitou věkovou skupinu, na zájmy, lokalitu… Zkrátka na kdeco. Tím pádem nemusíte pálit peníze na lidech, které váš produkt nebo služba nezajímá, ale ukážete je jen těm, kteří představují vaši cílovou skupinu