Tisková zpráva

Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení pro média. 

TK vydává politická strana, firma, organizace nebo nějaká instituce, třeba vysoká škola, ve chvíli, kdy chce sdělit veřejnosti něco, co má přesah mimo její vlastní půdu. 

Tisková zpráva by měla být čtivá, dostatečně informativní a zároveň stručná, ideálně s třemi, minimálně však se dvěma citacemi a chytlavým titulkem a všeříkajícím perexem. 

Jak tisková zpráva, tak zpráva v novinách se píše – nebo by alespoň měla – podle takzvaného principu obrácené pyramidy. To znamená, že gró článku – to nejdůležitější, co chcete světu říct – stojí na začátku.

Titulek musí čtenáře zaujmout, z takzvaného perexu, prvního odstavce, by se člověk měl dozvědět všechno, co ve zprávě stojí – samozřejmě zkratkovitě. 

 V prvním odstavci můžete obsáhleji zodpovědět otázky co, kdo, kdy, kde a proč. 

V druhém mohou  následovat citace a rozšiřující informace, v třetím souvislosti, na konec tiskové zprávy můžete dosadit “omáčku” – údaje, které jsou fajn, ale člověk se bez nich obejde. 

Když se chystáte tiskovou zprávu psát, ujistěte se, že máte CO a KOMU říct – že disponujete dostatečně zajímavou informací, která bude někoho zajímat. Tiskových zpráv jsou plné infobanky. Ty “o ničem” zde bohužel převažují. Pokud jste si však jistí, že vaše informace je “terno”, které stojí za pozornost, můžete svolat i tiskovou konferenci