wireframe

Wireframe je něco jako náčrt, skica při navrhování nebo renovaci webu. 

Osobně přirovnávám wireframe k architektonickému návrhu domu nebo bytu. Přijde mi ten příměr trefný. Černobílý půdorys je velice chudá představa toho, co by jednou mohlo utvářet “domov”, přesto se od něj většina lidí při navrhování a ladění detailů svého budoucího hnízda dokáže odrazit. 

Stejně jako architektonický návrh určuje, kde bude koupelna, kuchyň a ložnice, wireframe rozmisťuje jednotlivé prvky webu. A často také na papíře a ve velmi skromné podobě, protože při úvodním návrhu se řeší především to, jak web hned zkraje koncipovat, aby fungoval, aby plnil účel a byl takzvaně user-friendly

Přirovnání k architektonickému návrhu má ještě jeden rozměr. Tak jako si dům pravděpodobně nenavrhnete sami, ale využijete nejspíš alespoň konzultace s architektem či stavařem, stejně tak vám doporučuji k návrhu webu přizvat odborníka, který s vámi jednotlivé webové prvky a jejich umístění probere, navrhne úpravy a odstraní chyby. Co se vám jako laikovi může jevit jako geniální nápad, to může web designer bez váhání smést ze stolu. A naopak.