Zákazník

Tomu, kdo od dodavatele nebo prodejce získává za peněžní nebo jinou úplatu produkt, službu nebo myšlenku či nápad, říkáme zákazník. Zároveň neexistuje vždy platné rovnítko mezi zákazníkem a spotřebitelem. 

V oblasti marketingu se v souvislosti se zákazníkem často skloňuje také zákaznický segment aneb segmentace trhu na homogenní skupiny zákazníků. 

Nemusím asi vysvětlovat, že je dobré vědět, kdo je váš zákazník – člověk, který má předpoklady k tomu, aby si váš produkt, službu nebo nápad koupil. Jedině tehdy, když víte, kdo je váš zákazník, můžete účinně prodávat.