Aby vás GDPR nesrazilo na kolena

Král buzzwords roku 2018 GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018. Dotkne se i marketingu jako oboru, jež zpracovává osobní údaje. Tečka. Amen.

A teď se strhne šílenství. Nelze posílat newslettery! Remarketing je mrtev! Konec marketingu v Čechách i Evropě! Hrozí tak vysoké pokuty, že si je nemůže dovolit ani Zuckerberg!

Byrokratický děs. Administrativní očistec. Pandemie lejster. To dělají z GDPR média…

A teď trocha GDPR bez emocí

GDRP není z mého pohledu žádnou převratnou novelou. Pouze přituhuje. Co nařizuje, není neznámé. A můžeme si za to sami. Kdo z nás nevyužil možnost nasyslit hromadu e-mailů výměnou za něco převratného? Kdo z nás aspoň jednou nepodlehl pokušení bombardovat zákazníky tou nej nabídkou? Kdo z nás alespoň jednou neuháněl zákazníka remarketingem? Kdybychom bývali byli méně nenasytní…

Osobně některá nařízení chápu méně, některá více a mnohá z nich coby uštvaný spotřebitel vítám. Jako marketérovi však dostanu naloženo na hrb požehnaně starostí, zejména těch administrativních. A oříšek “jak upoutat pozornost zákazníka” se stává zas o něco tvrdším a hůře rozlousknutelným.

Nalijme si čistého GDPR prakticky:

 • Podívejte se, jaká jsou práva občanů a vaše povinnosti.
 • Kdo je kdo aneb Kdo si to pak nejvíc odskáče (Správce, Zpracovatel – kdo z nich nese větší odpovědnost).
 • Zpracování osobních údajů v rámci / nad rámec zákona – co je dovoleno a co se trestá.
 • GDPR v marketingu na konkrétních příkladech.
 • Jak se připravit, co zpracovat tak, aby bylo zákonu učiněno zadost.
 • Přihazuji odkazy na chytré zdroje, co stojí za vaši pozornost.
 • Otevírám diskusi k otázkám, které kladu v textu – budu ráda za poučení!

GDPR jobovka

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Konec citace.

A nějaké benefity na revanž by nebyly? Možná…

Možná, ale opravdu jenom možná, ubude hloupých e-booků a videí s nulovou hodnotou, které vám někdo lišácky slíbil výměnou za e-mail. Moje spamová složka se bude od 25. 5. krčit v koutku a žadonit, ať ji nakrmím. Už mě nebudou na webu honit nabídky žehliček a ergonomických židlí, na které jsem kdysi nedopatřením jen koutkem oka klikla. Nebo taky ne. GDPR totiž nepřináší nic, co už bychom nevěděli dříve, jenom přitvrzuje. Ale reálně se bude kupčit s údaji dál, neboť kdo by všechny ty tisíce internetích opruzáků stíhal kontrolovat a napravovat sankcemi?

Osobní údaje, s nimiž zacházejte v rukavičkách

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Věk
 • Datum narození
 • Osobní stav
 • E-mailová adresa – netýká se e-mailu a kontaktů na osoby firmy uvedené v rejstřících firem (firmy.cz, Google…)
 • Mobilní tel. číslo – netýká se kontaktní osoby a telefonu uvedeného v rejstřících firem
 • Bankovní č. účtu FO, OSVČ
 • IČO OSVČ – osobní údaj
 • IP statické i dynamické
 • Citlivé osobní údaje – o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení
 • Citlivé osobní údaje genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí

Markeťák zapláče. Nebo taky ne…

My marketéři pracujeme při cílení kampaní s osobními údaji jak na běžícím páse. Proto vězte, že všechny marketingové kampaně budou muset být v souladu s GDPR a Ochranou osobních údajů – jinak vystavujete sebe i své klienty žalobě.

Nicméně zděšení není na místě, protože podobné nařízení už musíte dodržovat dávno. Určitě je vám znám zákon o Ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, které upravuje obchodní sdělení:

„Obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost“ (Z definice ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb)

Jak vidíte, bylo to tu už za dinosaurů, EU “jen” přitvrzuje.

Odkud čekat políček

Cílem mého textu není vás strašit, spíš vám přátelsky avizovat směry, z nichž vám na hlavu může dopadnout nepříjemné ty-ty-ty. Zažalovat vás může totiž jako soukromá osoba na základě Občanského zákoníku, tak stát v souladu s GDPR, když obdrží udání. Nervy, co?

6 práv spotřebitele, jež nám v dalších letech nikdo neodpáře

Pro doplnění byste měli vědět, jaká práva má občan (respektive spotřebitel) dle GDPR, a může se jich domáhat. A vy je musíte vypořádat do jednoho měsíce, pokud není žádost bezdůvodná, nebo pokud vaše zájmy převažují.

 1. Právo na přístup – právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o dané osobě. Jednou ročně to musíte poskytnout zdarma, když zažádá. Více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-pristup/
 2. Právo na opravu – musíte opravit osobní údaje, které nesouhlasí. Více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-opravu/   
 3. Právo na výmaz – právo být zapomenut. Pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle (např. účetnictví..) Více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-vymaz/
 4. Právo na omezení zpracování – více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-omezeni-zpracovani/
 5. Právo na přenositelnost dat – data musíte uchovávat tak, by je bylo v případě přenosu možné předat ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-na-prenositelnost/
 6. Právo vznést námitku –  právo na výmaz. Více https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/pravo-vznest-namitku-proti-zpracovani/

Kdo je kdo – hádejte, kdo to pak odskáče nejvíc

Správce

Jedná se o osoby nebo instituce (firmy, státní orgány), které nakládají s osobními údaji. Mají kompletní zodpovědnost za data. Správcem mohou být i sociální sítě a jiné online systémy, které s vloženými osobní údaji dále pracují (Facebook, Linkedin, Google). Zde je dobré mít uzavřenou Smlouvu společných správců.

Zpracovatel

 1. Může se jednat o systémy, které zpracovávají osobní data nebo s nimi pracují – e-mailový systém, CRM, sociální sítě, vyhledávače… (pamatujte, že byste dle GDPR měli spolupracovat s cloudy a systémy, které mají sídlo na území EU – proto má Google a FB sídlo v Irsku).
 2. Marketér OSVČ, marketingová agentura i zaměstnanec, který pro Správce zpracovává úkoly a manipuluje při nich s osobními údaji. Zpracovatel by neměl nést celou odpovědnost v případě, když ho plněním úkolů pověřil Správce, a on nevěděl, že je to proti pravidlům. Nicméně vy jako marketér z povahy profese musíte vědět (neb “neznalost zákonů neomlouvá”), takže byste toto konání měli odmítnout. Nakonec tedy budete mít zodpovědnost i vy. A pokud Správce dostane tučný flastr, tak vězte, že se bude hojit na vás. Proto vás nabádám stejně jako můj právník, abyste si nechali vyhotovit Zpracovatelskou smlouvu vzory zveřejním v průběhu dubna po prověření právníkem

Pověřenec

Je fyzická osoba nebo firma, které hlídají, zda osobní údaje zpracovávám v souladu. A když ne, tak mě mají upozornit na nápravu. Neměla by mít konflikt zájmů, sama nepracuje s osobními údaji, ale přitom se vyzná v IT a marketingu. A tohle je důležité: tato osoba však nemá vůbec žádnou zodpovědnost. Ano, je to úsměvné. Můj horký tip je, že to nakonec spadne na právníky – a my to prostě zaplatíme.

Pověřence musíte stanovit, když:

 • Děláte pravidelný monitoring osobních údajů – marketingová agentura ano, nevím ale zda OSVČ a malé firmy. Zjistím doplním. Pokud víte, pište do komentáře
 • Zpracováváte ve větším objemu osobní údaje – marketingová agentura ano, nevím ale zda OSVČ a malé firmy. Zjistím doplním. Pokud víte, pište do komentáře

Více chytrosti načerpejte na https://www.gdpr.cz/gdpr/dpo/  

Zpracovatel nebo Správce prakticky

Příklad: Firma ABC zpracovává údaje v CRM, má e-mailový systém, je na sociálních sítích FB a LN, sdílí videa na Youtube, používá Google doc… a pro FB a emailové kampaně využívá externí marketingovou agenturu či volnonožce. Kdo je kdo?

 • Firma ABC – Správce
 • CRM, e-mailový systém – Zpracovatelé – sami s údaji nepracují, zpracovávají je.
 • Facebook, Linkedin, Google, Youtube – Správce, protože poté údaje zpracovává pro své potřeby. Vlastník účtu firma ABC – Správce. Všichni v tomto vztahu spravují osobní data.
 • Marketingová agentura či volnonožec – Zpracovatel (nicméně může vystupovat v roli Správce, pokud si sami určují, co budou pro klienta dělat – mají zcela volnou ruku). Ovšem pokud půjde do tuhého, zcela určitě se do vás Správce obuje, protože z povahy profese můžete dělat jen aktivity v souladu se zákonem.

Co vlastně děláte, když zpracováváte osobní údaje

Zpracováváním osobních údajů a citlivých dat je veškeré jejich shromažďování (ať už automatizovaně nebo ručně) a jejich následné využití – např. v našem případě k marketingovým účelům.

Na něco máte právo, ale k většině využití osobních údajů je potřeba souhlasu.

Zpracovávání osobních údajů dle zákona aneb Co jest dovoleno

 1. Plnění smlouvy – např. zákazník nakoupí na e-shopu. K plnění jste oprávnění získat některé osobní údaje. Můžete posílat sdělení potřebná k plnění smlouvy. I v tomto případě však musíte zákazníka informovat, jak s údaji nakládáte. Viz níže Informační povinnost.
 2. Vyplnění poptávkového či kontaktního formuláře, popř. nedokončení nákupu na e-shopu – na tuto situaci zákon nahlíží jako na vyjednávání o smlouvě či její přípravě. Máte právo s osobou komunikovat v dané věci.
 3. Oprávněný zájem  – máte právo zasílat stávajícím klientům (je uzavřena smlouva) sdělení, které se týká zboží, které od vás nakoupili. (Koupí-li pračku, můžete zaslat sdělení ohledně příslušenství praček, nikoliv však nabídku na extra hebké ponožky). Hurá, pro mě coby občana/spotřebitele zmizí spousta vtíravého balastu. Můžete zasílat tištěné zásilky firmám, jejichž údaje naleznete ve veřejných rejstřících.
 4. Životní zájem – např. když vás ošetřuje lékař a potřebuje nahlédnout do vašich osobních dat, aby vám mohl pomoci.
 5. Veřejný zájem – veřejné kamery, trestní právo, policie
 6. Další důvody, které vyplývají z jiných zákonů – zákoník práce, důchody…

Výše uvedené tedy můžete, opravňuje vás zákon. Nezapomínejte však, že i v těchto případech jest nutno pana zákazníka poučit, nezbavujete se informační povinnosti:

 • Kdo je správce a kdo zpracovatel
 • K jakému účelu
 • Na jak dlouho
 • Možnost odhlášení
 • Atp.
 • Vzor Informační povinnosti zveřejním v průběhu dubna, až bude právně ověřena

Zpracování osobních údajů nad rámec GDPR aneb Nač potřebuji „Souhlas“

Přeskočme na situaci, kdy nemáme žádné zákonné důvody k shromažďování osobních údajů (neplatí body výše a – f). Jak tedy bezpečně sbírat osobní data, aniž bych porušila zákon?

Musíte si vyžádat Souhlas se zpracováním osobních údajů. A ten:

 • Musí být na první pohled viditelný a ne se krčit někde v koutě.
 • Nemůžete chtít více, než opravdu potřebujete.
 • Musí být udělen dobrovolně. Prakticky řečeno je zakázáno kupčit s e-maily za obsah zdarma – to punkové období nenávratně skončilo. Vyžádat si jej můžete, ale stejně ho po uplynutí účelu (zaslání e-booku či jiného obsahu zdarma) musíte zlikvidovat.

To platí i v případě, že je osobní údaj nutný k technickému zajištění služby či dodání produktu. Musíte jej poté vymazat.

S osobními daty můžete manipulovat jedině tehdy, když osoba zaškrtne Souhlas.

Výjimkou je směna za slevu. Zákazník se může rozhodnout, zda zaplatí celou částku a nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, nebo zda vymění e-mail za 50% slevu z obvyklé ceny (ne fiktivní!) a dá tak svolení ke zpracování. Už to taky vidíte v barvách – jak nám od 25. 5. budou všichni kouzelně nabízet slevy tu i onde? V mých očích nejpřízemnější pseudonástroj, kterak z někoho vymámit něco za slevu.

 • Musí být v režimu opt-in, resp. double opt-in (u sběru emailů). Zaškrtávací políčko (check box) nesmí být předem zaškrtnuté a vložení do databáze musí být znovu prověřeno, např. automatickým e-mailem s dokončením registrace.
 • Musí být extra souhlas pro každý účel (newsletter, remark. publikum…)
 • Obsahuje práva a účel
 • Identifikuje čas, osoby a možnosti nakládání s daty
 • Musíte zajistit výmaz z databáze po uplynutí lhůty.
 • U dětí do 16 let je nutný souhlas zákonného zástupce, pokud je povaha produktu taková, že to nemůže dítě posoudit samo.
 • Vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů  zveřejním v průběhu dubna, až bude právně ověřen

Suma sumárum máte dvě možnosti

 1. Zpracovávat osobní údaje dle zákona a informovat, jak s nimi nakládáte – Informační povinnost
 2. Zpracováváte osobní údaje nad rámec práva – musíte získat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

GDPR v marketingu na příkladech ze života

Zasílání newsletterů, opakovaných e-mailů

 1. Zákonná možnost u stávajících klientů – jedná se o Oprávněný zájem nebo Plnění smlouvy a není možné promovat jiné zboží, které nesouvisí s nákupem.
 2. Se Souhlasem – v režimu double Opt-in – zaškrtnutí checboxu a znovupotvrzení zájmu proklikem z automatizovaného e-mailu.
 3. Vyžádaný e-mail
 4. E-mail nemusí obsahovat výraz „toto je obchodní sdělení“.
 5. E-mail musí obsahovat konkrétní identifikaci odesílatele (žádné info@).

Pěknou infografiku najdete zde nebo zde.

Něco za něco aneb Rád bych váš e-mail

Vytvořili jste e-book, video nebo nějaký jiný obsah, který hodláte zpřístupnit za vložení e-mailu.

 • Obsah zdarma nelze podmiňovat zadáním osobního údaje. Musíte jej nechat stáhnout i zdarma, pokud lze technicky umožnit přístup bez zadání e-mailu, a naplnit tak znak dobrovolnosti.
 • Pokud osoba e-mail zadá, můžete mu poslat pouze e-book, video… Poté už nic a e-mail vymazat.
 • Chcete-li e-mail využít pro zasílání newsletterů, potřebujete zaškrtnout Souhlas se zpracováním osobních údajů v režimu double Opt-in (viz výše). Pěkně odděleně pro využití pro zasílání newsletteru a poté pokud budete chtít kontakt užívat pro remarketingové cílení (PPC, FB).

Pořádání soutěže

Platí vlastně stejný princip jako u „něco“ za e-mail či jiné údaje.

 • Může požadovat pouze přiměřené údaje, které jsou nutné pro předání výhry (napadá mě, že postačí pouze jméno, adresa při dodání výhry a e-mail, ale i ten při soutěžích na Facebook není třeba).
 • Nicméně všechny tyto údaje musíte smazat po ukončení soutěže. Nelze zařadit do databáze.
 • Chcete-li s údaji pracovat, potřebujete Souhlasy (jeden na zasílání e-mailu, druhý pro zařazení do remarketigových publik, u fotek či videí další atp.)

Facebook

Facebook není a dle mého názoru ani nikdy nebude v souladu s GDPR. Správně bychom s ním jako se zpracovatelem svých databází neměli spolupracovat. Ale kdo by se toho vzdal, že. Sama jsem zvědavá, jak “se to” vyřeší.

 • Tvorba vlastního publika z e-mailových kontaktů (remarketing) – klasika, nahrajete e-mailovou databázi do Facebooku, popř. vytvoříte podobná publika a chcete je využít pro remarketing či oslovení – zakázáno! Chcete-li ladit s GDPR, musíte každého zvlášť požádat o Souhlas o zařazení do remarketingového publika.
 • Tvorba vlastního publika z webové návštěvnosti (remarketing) – jakbysmet platí výše uvedený bod.
 • Facebook pixel – v tomto případě je již samotná implementace FB pixelu nepřípustná, protože sbírá osobní údaje. Jenže k čemu to je, když je nesmíte použít, hm?

Remarketing obecně

 • Pro využití cookies a jiných podobností pro účely on-line marketingu, které uchovávají informace o uživateli a používají je k následnému zobrazení reklamy (AdWords, Sklik, Facebook…), je od 25. 5. 2018 nutný Souhlas.
 • V současné době je žádost o souhlas v kompetenci majitelů webů (cookies lišta), ale od roku 2019 nebo 2020 by tato povinnost měla padnout plošně na samotné reklamní systémy nebo internetové prohlížeče. Téma Cookies řeší tzv. ePrivacy, která však nebude platná od 25. 5. (Možná od roku 2019.)
 • Doplnění: Použití Cookies a jiných technikálií nutných pro fungování webu se Souhlasy netýkají.

Google analytics

Základní statistická data v Google Analytics neshromažďují žádné osobní údaje a jsou z GDPR vyjmuta.

Like či sdílení článku na webu

Pro Facebook Like či sdílení článku na webu je nutný Souhlas. Proč? Jak majitel stránek (vy), tak Facebook (funkce Like a Sdílet) vystupují v roli Správce a tímto úkonem shromažďují informace.

Opuštěný košík

Na případ, kdy zákazník nedokončil nákup, se nahlíží jako na zákonné plnění smlouvy. K odeslání e-mailu nepotřebujete Souhlas, stačí Informační povinnost. V praxi to znamená, že můžete zákazníka popostrčit k nákupu, a pokud uzavře smlouvu, můžete posílat newslettery (Oprávněný zájem).

Marketingové databáze

Mnohé z nich od 25. 5. spláchnete do záchodu. Bez nadsázky. Nicméně podívejte se na doporučené doby expirace a zákonné náležitosti:

 • Databáze právnických osob – na všechny informace (adresa, sídlo, obecný e-mail, telefon do kanceláře) o právnických subjektech dostupné z veřejných zdrojů se regulace nevztahuje. Na osobní údaje konkrétních osob již ano.
 • Databáze osobních údajů – tady zavane pořádný očistný vítr severák:
  • Stávající zákazník v databázi – archivace do 3 let, pokud jiný zákon neukládá jinak. Musí být zřetelné, že byl poučen  – Informační povinnost.
  • Osoby se Souhlasem – doporučená archivace do 3 let, prokazatelný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každou marketingovou aktivitu zvlášť v režimu double Opt-in.
 • Nezapomeňte zajistit, aby se vám databáze čistila sama, pěkně automaticky. Pokud řeknu, že údaj uchovám 3 roky, tak jej musím 1. den po oněch třech letech opravdu smazat.

Public relations – publikování článku třetí strany

Ano, i zde je nutný Souhlas. Juchů, je konec bezduchého duplikování stránek! A nebo ne? Čas a praxe ukážou…

Linkedin

O této síti nikdo v souvislosti s GDPR nepíše. Pojala jsem tedy podezření a kontaktovala právníka. Zajímalo mě, jak se vyhnout nevyžádanému obchodnímu sdělení (má povahu přímé či nepřímé propagace vašich služeb a v konečném důsledku vede k zpeněžení), když navazuji nové obchodní styky nebo hledám zaměstnance.

 • Pro zasílání osobních zpráv je nutný souhlas (u připojených i nepřipojených). Ten byste měli získat tím, že danou osobu kontaktujete připojovací zprávou a vyjevíte jí účel vašeho propojení. Máte na to přesně 300 znaků, ani o úder klávesnice více. Pozvání přijme? Máte vyhráno. Můžete s chutí říct, co jste měli na srdci (myslím tím obchodní informace – hledáme zaměstnance, chci se vám představit, co dělám – nikoliv pozvání na kávu či “děkuji za připojení do mé sítě”). Zde je zákonu učiněno zadost.
 • Není to však jedno Linkedinu, který propagaci služeb nemá rád. Pokud vaši zprávu více osob označí za propagaci (spam), můžete si od Linkedinu vysloužit napomenutí, omezení služeb nebo zablokování účtu.
 • Proto se klidně představujte těm, kteří souhlasili, ale netlačte tolik na pilu.
 • Export kontaktů z Linkedinu (jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, e-mail) je dovolen, ale stejně s nimi nemůžete nikterak nakládat (žádné e-maily, žádná remarketingová publika…)
 • Kdyby o nakládání osobních údajů pro marketingové účely na Linkedinu věděl někdo více, jsem jedno VELKÉ ucho.

Jak se připravit, kde začít, co zpracovat

Vidíte sami, že GDPR nepřináší až tak žhavé novinky, jen přiostřuje hrany. Zejména pak eliminuje marketingové obtěžování. Jestli od 25. 5. přestane existovat spam a remarketingová publika, to dost silně pochybuji. VŠECHNY nás ze startu čeká slušná porce administrativní zátěže, ale jede se dál. Pojďme se do ní pustit.

Co musím zařídit, abych byl v souladu:

 • Implementace ochrany dat (čistka databází, refresh formulářů na webu s potřebnými souhlasy, vypracování jednotlivých Souhlasů, informační povinnosti…)
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování – určení Správců a Zpracovatelů, s nimiž spolupracujete.
 • Určení pověřence, pokud jej potřebujete.
 • Uzavření smluv:
  • Zpracovatelské smlouvy mezi vámi a Zpracovateli (e-mailový systém, GA… Nezoufejte, když to někde nenajdete – nenašla jsem to ani já – ale mít bychom to měli).
  • Popř. Smlouvy společných správců (Facebook, Youtube a všechny systémy, které zpracovávají – i pro své účely vše, co do nich vložíte).
  • Zpracovatelské smlouvy mezi klientem a vámi  – identifikace stran, práva, povinnosti, používané software, subdodavatelé, práce s osobními údaji…)
 • Tvorba Informační povinnosti
 • Tvorba jednotlivých Souhlasů ke zpracování osobních údajů (newsletter, remarketingová publika, soutěže, fotky…)
 • Tvorba směrnic, jak s osobními údaji nakládáte.
 • Školení zaměstnanců, kteří marketingové aktivity vykonávají – ať pro vás či klienta.

Uf. Konec šílenství GDPR

Pokud je něco nejasného či nového, pište do komentářů nebo využívejte přiložené zdroje:

 

Jana Eckhardtová

19. 3. 2018

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

Píšeš dobře, píšeš rád/a? Přidej se k nám! - Potřebujeme copywritera. Někoho, kdo se nebojí pustit se po hlavě do psaní textů o všem (ne)možném.  přečíst článek
Věčný souboj marketérů a obchodníků. Vztah marketéra a obchodníka: Jak na spolupráci a jak to určitě nedělat - Marketéři a obchodníci spolu často bojují, ačkoliv jsou na jedné lodi. Nesvědčí to nikomu. Jak tyto vztahy narovnat a prospět… přečíst článek
Chcete dokonale zaujmout a podpořit prodej? Zkuste video marketing - V online světě tvrdě bojujeme o pozornost. Ještě jste nezačali využívat video obsah ve své marketingové strategii? Je na čase… přečíst článek
Interim marketingový manažer – léčí bolavá místa firem - Je pro vaši firmu vhodný interim, externí / interní marketér nebo konzultant? Porovnejte s námi pro a proti jednotlivých pozic. přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.