Claim

Today, tommorow,  _ _ _ _ _ _ 

Možná se tak narodila, _ _ _ _ _ _ 

Když ve vás někdo věří, _ _ _ _ _ _ 

Marketingový restart malých _ _ _ _ _ _ 

Claim nebo také moto nebo slogan je sousloví nebo věta, která se pojí s logem a spoluvytváří image společnosti nebo instituce. Když člověk slyší claim několikrát, naskočí mu pak pokaždé, když vidí logo. A o to tady jde. Takhle se pěstuje značka

Mimochodem, zvládnete doplnit výše uvedené claimy? 

V prvních třech případech nejspíš bez problému, ten čtvrtý si nebudu brát osobně 😉