Klíčová slova

Klíčový pracovník, klíčová dírka, klíčové svědectví… samé důležité pojmy. 

A klíčová slova jsou pro vaše internetové aktivity důležitá jako sůl. 

Klíčová slova jsou ta slova, která lidé používají, když daný produkt vyhledávají s pomocí vyhledávače. Klíčová slova obsažená v článcích a textech vašeho webu jsou klíčem k předním příčkám výsledků vyhledávání. Když používáte klíčová slova, optimalizujete texty. V optice internetových vyhledávačů totiž zvyšují relevantnost vaší stránky. 

Ale pozor! 

Jenom slova nestačí. Jejich samotný výběr je také oříšek. 

Když volíte klíčová slova, musíte vybírat taková, která uživatelé používají, ale zároveň nejsou příliš konkurenční. Když budete používat v textech slova, která používají úplně všichni, budete ve vyhledávačích také úplně se všemi soupeřit. A to vy nechcete. 

Klíčová slova je proto dobré podrobit strategickému výběru, takzvané analýze klíčových slov.