Marketingová konzultace

Marketingová konzultace je rada od marketingového specialisty. Nebo spíš soustava rad. Naše konzultace jsem sice kdysi nazvala Marketingové minutky, nicméně o minutky se opravdu nejedná. Minimálně sedávám s klientem nad podrobným rozborem jeho současných či plánovaných marketingových aktivit pět hodin, spíše déle. V porovnání se smysluplnými marketingovými aktivitami – a já považuji za smysluplné marketingové aktivity jen ty dlouhodobé, které budují povědomí, značku a postavení ve vyhledávačích – se skutečně jedná o minutky.