Mediaplán

Mediaplán je plán, který určuje, jaká média mají být v průběhu určité kampaně použita, kdy mají být použita a co v nich má běžet. Mít plán je vždycky prima a u mediaplánu to platí zrovna tak. Pokud chcete, aby vaše kampaň byla úspěšná, musí mít hlavu, patu, logiku a návaznost. A ty se vám u kampaně širšího formátu budou těžko udržovat, pokud si záměr, obsah a samozřejmě prostředky hned na začátku pečlivě nerozvrhnete.  

Podrobně jsem se plánem zabývala dříve na zvláštní stránce, kde jsou všechny kroky vypsány do detailu. A jako třešničku si jeden takový líbezný mediaplán můžete stáhnout úplně zdarma k sobě do počítače.