Nadlinková komunikace

Jinak také ATL z anglického above the lines, je označení, které se ze slovníku marketingových výrazů postupně přesouvá spíše do sborníku marketingových archaismů. Nadlinkově komunikují masmédia, tedy třeba televize, internet, rádio. Rozdíly mezi nadlinkovými a podlinkovými formami komunikace se ale postupně stírají.