navigace

Když se právě teď podíváte do horní části webové stránky Malé marketingové, uvidíte v levé horní části logo se slonem, pak zleva doprava postupně kategorie O nás, Služby, Školení, Návody, Šablony, Reference a Kontakty. 

Právě to je navigace našeho webu, navigační struktura, která vám coby uživateli “velí”, kam se hnout, pokud hledáte něco konkrétního. Kontakty navíc plní tak trochu funkci CTA tlačítka.  

Rozlišuje se navigace hlavní, globální a lokální. V posledních letech má, stejně jako na našem webu, hlavní navigace horizontální polohu a obsahuje jen stěžejní slova. Lokální navigace pak rozlišuje jednotlivé podkategorie webu – v našem případě položky v kategorii Služby. 

Globální navigace umožňuje uživateli přecházet mezi hlavními kategoriemi webu. Globální navigaci Malé marketingové najdete na konci stránky. Upozorní uživatele, který zrovna hledá třeba něco úplně jiného, na Šablonu marketingového plánu nebo Vzor prodejní stránky, což jsou texty, kterých si návštěvníci cení nejčastěji. Aby taky ne, když jsou šablona i vzor zdarma 🙂